کالا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/58%
حجم
6
0
/
2
0
6
0
M
0

کالا

|مجاز
بورس کالای ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/58%
حجم
6
0
/
2
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  4
  0
  /
  3
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  61/96
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-3%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,470پایین ترین قیمت10,060

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 139/81 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  2
  0
  3
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت
  0/05%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 1/13 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 206/79 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/11
11,080بازه قیمت روز9,640
148/27 B
حقیقی
116/66 B
3/04 B
حقوقی
34/65 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
14/43
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/32 M
 • تعداد سهام13,600,000,000
 • سهام شناور
  68/73 %
نسبت‌های مالی
 • P/E18/36
 • P/Eگروه11/33
 • EPS568
 • P/S
  18/85
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -2/47%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -2/38%شرکت تامین سرمایه تمدن -سهامی خاص -2/12%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -2/1%بانک تجارت2/09%شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی-سهامی عام-1/99%شرکت فولادخوزستان-سهامی عام-1/77%کارگزاری سی ولکس-سهامی خاص-1/73%شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص-1/7%شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -1/56%شرکت بیمه البرز-سهامی عام -1/53%شرکت گروه مالی نمادغدیر-سهامی عام -1/51%شرکت سیمان فارس وخوزستان -سهامی عام -1/46%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی1/46%شرکت بانک کشاورزی-سهامی خاص-1/44%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -1/39%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-1/27%شخص حقیقی1/19%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  162/25 M
  1/31 K

نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بورسبورس
5,7602/81
59/46 B
104/83 T
10/82%
359/02 M
0/7624/72
امیدامید
5,010-0/2
1/78 B
76/15 T
7/86%
-570/54 M
0/6811/43
تنوینتنوین
2,860-1/65
1/77 B
110/11 T
11/37%
-663/45 M
0/475/73
لوتوسلوتوس
3,695-0/78
3/52 B
129/32 T
13/35%
124/27 M
0/886/8
فرابورسفرابورس
9,0301/81
2/85 B
94/81 T
9/79%-0/430/41
سپرده
س
212-99/53
0/00
2/89 T
0/3%---
تملتتملت
2,6690/23
4/62 B
72/06 T
7/44%
-2/61 B
2/378/82
انرژیانرژی
28,3502/07
67/64 B
76/55 T
7/9%
18/10 B
0/98119/81
امینامین
5,580-3/51
8/54 B
100/44 T
10/37%
-3/12 B
2/42-
تمدن
ت
370-97/3
0/00
5/55 T
0/57%---
تفارستفارس
2,8952/81
32/19 B
28/95 T
2/99%
11/86 B
2/55-
تماوندتماوند
4,2140/76
3/74 B
59/00 T
6/09%
677/47 M
7/86-
تکیمیا
ت
1,7610/28
29/24 B
35/22 T
3/64%
-17/00 B
2/04-
تکاردان
ت
8,0800/25
69/99 B
72/72 T
7/51%
-43/77 B
--