فجام

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/52%
حجم
1
0
/
0
0
7
0
M
0

فجام

|مجاز
جام دارو|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/52%
حجم
1
0
/
0
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  /
  3
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  1/03
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4/9%
  • صنعت-7/6%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,040پایین ترین قیمت7,700

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (شروع مجدد فعالیت متوقف شده قبلی - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 7/00 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  3
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/12%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -268/66 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 217/94 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/49
8,120بازه قیمت روز7,360
6/76 B
حقیقی
7/02 B
1/61 B
حقوقی
1/34 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
3/79
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/07 M
 • تعداد سهام900,000,000
 • سهام شناور
  36/52 %
نسبت‌های مالی
 • P/E14/35
 • P/Eگروه21/99
 • EPS544
 • P/S
  4/16
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/47 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/64 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی-سهامی عام-42/54%شرکت ارزش آفرینان سرمایه-سهامی عام-4/64%شخص حقیقی4/03%شخص حقیقی3%شخص حقیقی2/9%شخص حقیقی2/66%شخص حقیقی2/22%شخص حقیقی1/45%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فبستمفبستم
13,5402/96
1/56 B
3/83 T
2/08%
0/00
6104/29
فنرژیفنرژی
44,000-1/93
55/49 M
7/18 T
3/89%
0/00
0/5-
تبریز
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
فبیرافبیرا
4,8770/04
52/19 B
8/65 T
4/69%
4/19 B
1/97-
فسلیرفسلیر
26,5712/95
29/37 B
2/66 T
1/44%---
فجوشفجوش
1,783-5
14/50 B
3/76 T
2/04%
0/00
1-
فاراکفاراک
1,890-0/8
69/89 B
39/01 T
21/14%
-11/14 B
0/911/96
فلامیفلامی
12,900-0/55
37/60 B
7/74 T
4/2%
-2/50 B
0/8213/87
فامافاما
11,150-3/51
10/65 B
39/02 T
21/15%
-3/81 B
0/48
فاذرفاذر
1,713-2/59
48/29 B
31/05 T
16/83%
-2/12 B
0/78-
چدنچدن
2,6951/4
29/70 B
29/64 T
16/07%
1/48 B
1/137/56
کیاکیا
13,8404/37
20/76 B
3/05 T
1/65%-1/2719/27
فکمندفکمند
23,2502/84
11/05 B
8/90 T
4/83%
0/00
1-