فجام
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/26%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/77%
حجم
1
0
/
0
0
1
0
M
0

فجام

|مجاز
جام دارو|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/26%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/77%
حجم
1
0
/
0
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  1/55
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+5/32%
  • صنعت+1/88%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,100پایین ترین قیمت7,740

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۸/۲۴
   پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 7/03 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/11%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 161/85 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/22
8,130بازه قیمت روز7,370
7/93 B
حقیقی
7/93 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
4/59
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/92 M
 • تعداد سهام900,000,000
 • سهام شناور
  35/60 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/74
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی-سهامی عام-42/54%شخص حقیقی4/93%شخص حقیقی3%شخص حقیقی2/94%شخص حقیقی2/66%شرکت ارزش آفرینان سرمایه-سهامی عام-2/38%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما2/24%شخص حقیقی2/22%شخص حقیقی1/45%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فنرژیفنرژی
3
0
9
0
,
8
0
0
0
0
0
-0/62%
0
0
6/49 T
4/25%
0
1/19-
فبیرافبیرا
3
0
,
6
0
1
0
1
0
-2/48%
0
0
6/40 T
4/18%
-295/13 M
1/02-
فجوشفجوش
1
0
,
5
0
8
0
3
0
0%
0
0
3/34 T
2/18%
0
1/33-
فاراکفاراک
1
0
,
8
0
6
0
7
0
-0/53%
0
0
38/53 T
25/19%
17/79 B
1/17-
فلامیفلامی
1
0
1
0
,
0
0
5
0
0
0
1%
0
0
6/63 T
4/33%
-460/60 M
1/67-
فاذرفاذر
1
0
,
9
0
3
0
9
0
-0/56%
0
0
35/15 T
22/98%
-3/21 B
0/63-
چدنچدن
2
0
,
3
0
9
0
7
0
0%
0
0
33/56 T
21/94%
0
--
کیاکیا
5
0
,
2
0
2
0
0
0
-1/14%
6
0
8
0
9
0
/
5
0
9
0
M
0
3/13 T
2/05%
-128/59 M
1/02-
فکمندفکمند
3
0
3
0
,
2
0
0
0
0
0
0%
0
0
12/72 T
8/31%
0
0/33-