دیران
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/25%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/25%
حجم
1
0
/
2
0
5
0
M
تصویر نماد دیران

دیران

|مجاز
ایران دارو|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/25%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/25%
حجم معاملات
1
0
/
2
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  1
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/77
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,240پایین ترین قیمت8,080

  بازده ماهانه

  دیرانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1,052,354,260ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

دیران
 • ارزش بازار
  10/80 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  2
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/09
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/05 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  119/95 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/9
8,660بازه قیمت روز7,540
9/12 B
حقیقی
10/17 B
1/05 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/43
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/84 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,330,000,000
 • درصد شناور
  %48/71
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/14
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه داروئی سبحان-سهامی عام-49/23%شخص حقیقی1/05%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .تدبیرگران فردا1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد