پارسیان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/26%
حجم
3
0
9
0
/
8
0
1
0
M
تصویر نماد پارسیان

پارسیان

|ممنوع-متوقف
بیمه پارسیان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/26%
حجم معاملات
3
0
9
0
/
8
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  7
  0
  /
  9
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت3,898پایین ترین قیمت3,549

  بازده ماهانه

  پارسیانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

پارسیان
 • ارزش بازار
  59/46 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  9
  0
  ,
  8
  0
  0
  0
  9
  0
  ,
  3
  0
  5
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/31
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  522/07 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/57
3,230بازه قیمت روز2,808
124/78 B
حقیقی
145/26 B
23/10 B
حقوقی
2/62 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/32
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  5/20 Mسهم
 • تعداد سهام
  13,000,000,000
 • درصد شناور
  %17/23
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/94
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -16/96%شرکت صباتامین پارسیان-سهامی خاص-12/44%شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن -سهامی خاص -10/87%شرکت سرمایه گذاری پارسیان-سهامی خاص-9/94%شرکت گروه مالی پارسیان -سهامی خاص -8/67%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان8/21%صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان6/16%صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرین پارسیان5/75%شرکت سرمایه گذاری پارس توشه-سهامی عام-3/77%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد