رانفور
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم
سهم
7
0
8
0
/
5
0
3
0
K
تصویر نماد رانفور

رانفور

|مجاز-محفوظ
خدمات انفورماتیک|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم معاملات
سهم
7
0
8
0
/
5
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  0
  0
  2
  0
  /
  8
  0
  4
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز | محفوظ
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,130پایین ترین قیمت5,130

  بازده ماهانه

  رانفورصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

رانفور
10,460بازه قیمت روز10
402/84 M
حقیقی
402/84 M
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  9
  0
 • ارزش بازار
  188/28 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  50/35 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/25
 • حجم عرضه2/57 M
 • حجم تقاضا472/33 K
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
5,1309,851,819103
5,26050,0001
5,27010,0001
5,290200,0001
5,300393,7424
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
18/66
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  14/40 Mسهم
 • تعداد سهام
  36,000,000,000
 • درصد شناور
  %5/28
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه17/81
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۲:۳۴”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(تنوین)،(رانفور)،(ملت)،(غپینو)
  ۱۴۰۳/۳/۶۱۴:۱۹”
  بازگشایی نماد معاملاتی(رانفور)
  ۱۴۰۳/۳/۱۱۲:۳۹”
  توقف نماد معاملاتی(رانفور)
  ۱۴۰۳/۲/۲۹۱۸:۵۸”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۹:۰۴”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ملی انفورماتیک-سهامی خاص-90/26%IFMصندوق س.ا.بازارگردانی سپهربازارسرمایه4/46%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد