خکمک
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3
0
/
0
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3
0
%
حجم
سهم
3
0
/
7
0
0
0
M
تصویر نماد خکمک

خکمک

|مجاز
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3
0
/
0
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3
0
%
حجم معاملات
سهم
3
0
/
7
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  /
  2
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,920پایین ترین قیمت3,755

  بازده ماهانه

  خکمکصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -7/01 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

خکمک
3,927بازه قیمت روز3,553
7/29 B
حقیقی
14/30 B
7/01 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  3
  0
  3
  0
  9
  0
 • ارزش بازار
  15/69 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/09
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -7/01 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  105/60 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/82
 • حجم عرضه2/85 M
 • حجم تقاضا588/52 K
تعدادحجم خریدقیمت
11,3603,784
113,1683,783
11,3503,777
15,0003,762
12,0003,760
قیمتحجم فروشتعداد
3,84884,2342
3,85315,0001
3,856100,0001
3,8571,6511
3,858200,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/22
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/47 Mسهم
 • تعداد سهام
  4,072,453,000
 • درصد شناور
  %32/66
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-4/81
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۶۱۲:۳۶”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(خکمک)،(خگستر)،(پترول)
  ۱۴۰۳/۱/۵۱۱:۳۳”
  توقف نماد (خکمک1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۹۲۱:۴۲”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (البرز)،(سصوفی)،(خکمک)
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۴۲۰:۳۵”
  اطلاعیه درخصوص حذف سفارشات در برخی از نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۴۲۰:۳۳”
  اطلاعیه درخصوص حذف سفارشات در برخی از نمادهای معاملاتی
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ایرانی تولیداتومبیل سایپا-سهامی عام-51/48%شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا-سهامی عام-3/42%شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا-سهامی عام-2/88%کارگزاری اطمینان سهم2/36%موسسه توسعه همیاری سپهر1/71%شرکت توسعه مدیریت سرمایه مهرتابان-سهامی خاص-1/7%شخص حقیقی1/51%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان1/24%شخص حقیقی1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد