خودرو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/22%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/38%
حجم
2
0
2
0
4
0
/
5
0
3
0
M
تصویر نماد خودرو

خودرو

|مجاز
ایران خودرو|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/22%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/38%
حجم معاملات
2
0
2
0
4
0
/
5
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  4
  0
  6
  0
  /
  8
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -280/21
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,489پایین ترین قیمت2,410

  بازده ماهانه

  خودروصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  92,314,261,421ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

خودرو
 • ارزش بازار
  734/53 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  ,
  6
  0
  1
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  92/31 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  182/85 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/72
2,592بازه قیمت روز2,346
336/99 B
حقیقی
244/68 B
152/45 B
حقوقی
244/77 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
24/16
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  45/96 Mسهم
 • تعداد سهام
  301,656,068,000
 • درصد شناور
  %27/86
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -4/66
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تدبیرسرمایه آراد-سهامی خاص-15%شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو-سهامی عام-10/87%شرکت سپهرکیش ایرانیان-سهامی خاص-بخش110/26%سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران5/71%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -5/01%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -4/98%شرکت گروه بهمن-سهامی عام-3/43%شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص-3/08%بانک تجارت3/06%شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-3/03%شرکت سرمایه گذاری وتوسعه راهبردی راز-سهامی خاص2/28%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -1/68%شرکت سرمایه گذاری مانانوین-سهامی عام-1/43%شرکت گروه مالی پارسیان -سهامی خاص -1/22%شخص حقیقی1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد