واعتبار
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/79%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/07%
حجم
1
0
0
0
/
5
0
6
0
M
تصویر نماد واعتبار

واعتبار

|مجاز
سرمایه گذاری اعتبار ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/79%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/07%
حجم معاملات
1
0
0
0
/
5
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  4
  0
  /
  1
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -9/56
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,399پایین ترین قیمت2,247

  بازده ماهانه

  واعتبارصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2,190,688,590ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

واعتبار
 • ارزش بازار
  7/99 Tریال
 • تعداد معاملات
  7
  0
  5
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/3
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/19 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  95/34 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/6
2,547بازه قیمت روز2,215
21/93 B
حقیقی
24/12 B
2/19 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  5/71 Mسهم
 • تعداد سهام
  3,500,000,000
 • درصد شناور
  %28/40
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/12
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری پایاتدبیرپارسا-سهامی خاص-31/66%شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران -س .ع -28/89%PRXسبد-شرک63048--شرک79403-4/99%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -1/49%شخص حقیقی1/28%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.توسعه فیروزه پویا1/15%FIN Turquoise Partners Limited1/11%شرکت پیوندتجارت آتیه ایرانیان-سهامی خاص-1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد