واعتبار

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/76%
حجم
5
0
/
6
0
0
0
M
0

واعتبار

|ممنوع-متوقف
سرمایه گذاری اعتبار ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/76%
حجم
5
0
/
6
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  6
  0
  /
  8
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  4/25
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+2/7%
  • صنعت
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,920پایین ترین قیمت4,680

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1402/04/31(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش کنترل های داخلی در تاریخ 1402/04/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 8/62 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  7
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/31%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 127/86 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 179/52 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/96
5,036بازه قیمت روز4,378
26/39 B
حقیقی
26/26 B
437/80 M
حقوقی
565/66 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
2/21
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/78 M
 • تعداد سهام1,800,000,000
 • سهام شناور
  28/28 %
نسبت‌های مالی
 • P/E3/7
 • P/Eگروه11/1
 • EPS1,283
 • P/S
  3/59
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 3/75 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 8/79 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری پایاتدبیرپارسا-سهامی خاص-31/66%شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران -س .ع -28/89%PRXسبد-شرک63048--شرک79403-5%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -1/5%شخص حقیقی1/27%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .توسعه فیروزه پویا1/22%FIN Turquoise Partners Limited1/11%شرکت پیوندتجارت آتیه ایرانیان-سهامی خاص-1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .توسعه فیروزه پویا
  22/11 M
  461/34 K

نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وآفروآفر
29,9004/36
76/89 B
14/95 T
3/84%
-2/02 B
1/423/49
وآوین
و
1,0000
0/00
50/00 B
0/01%---
وسناوسنا
17,1702/99
21/39 B
59/38 T
15/24%
7/10 B
1/6141/82
وآتوسوآتوس
7,4702/94
3/88 B
13/45 T
3/45%
0/00
0/97-
وارسوارس
37,5005/93
21/77 B
18/75 T
4/81%
11/25 B
9/5915/25
ومشانومشان
246,8002/99
86/52 B
64/17 T
16/46%-0/9820/66
ولامید
و
1,0000
0/00
300/00 B
0/08%---
ولرازولراز
67,500-2/94
5/33 B
4/12 T
1/06%
0/00
0/05-
واحیاواحیا
18,350-1/03
45/78 B
146/80 T
37/67%
3/63 B
0/567/96
وثوقوثوق
32,5005/83
167/50 B
10/40 T
2/67%
4/50 B
1/2660/23
ویساویسا
15,0902/93
3/97 B
17/20 T
4/41%
350/09 M
2/4718/95
وثنووثنو
2,965-1/36
14/27 B
7/41 T
1/9%
-2/66 B
0/545/68
واحصاواحصا
26,6502/69
34/32 B
11/26 T
2/89%
3/38 B
1/525/95
ولاناولانا
38,7000
20/90 B
3/87 T
0/99%
-501/80 M
0/8288/24
ومعین
و
1,0000
0/00
6/00 T
1/54%---
وکاسپی
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/77%---
ولشرقولشرق
6,170-3/64
9/97 B
8/64 T
2/22%
-937/56 M
1/0248/05