های وب

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/21%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/42%
حجم
4
0
1
0
/
1
0
6
0
M
0

های وب

|مجاز
داده گسترعصرنوین-های وب|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/21%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/42%
حجم
4
0
1
0
/
1
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  7
  0
  /
  9
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -8/54
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-3/8%
  • صنعت-1/1%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,418پایین ترین قیمت2,350

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۱
   شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
  • ۱۴۰۲/۶/۸
   شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 71/37 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  7
  0
  9
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت
  0/14%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 23/58 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 147/94 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/61
2,556بازه قیمت روز2,222
92/61 B
حقیقی
69/03 B
5/31 B
حقوقی
28/89 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
107/44
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 12/00 M
 • تعداد سهام30,000,000,000
 • سهام شناور
  82/07 %
نسبت‌های مالی
 • P/E2/08
 • P/Eگروه5/63
 • EPS1,134
 • P/S
  1/53
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 52/03 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 59/57 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی54/73%شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران-سهامی خاص-4/26%موسسه رفاه وتامین اتیه امید2%بانک کارآفرین-شرکت سهامی عام-1/26%BFMصندوق.س.ا.ب.اندیشه زرین پاسارگاد1/13%شرکت آوای عرصه پارس-سهامی خاص-1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۰/۵/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (اطلاعات و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
اواناوان
17,4202/89
74/10 B
7/84 T
11/8%
-3/03 B
1/01-
اسیاتکاسیاتک
10,880-2/08
91/46 B
32/64 T
49/13%
-37/06 B
1/1912/37
بازرگام
ب
8,650-0/91
13/15 B
25/95 T
39/06%
-11/17 B
0/31-