حتوکا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/33%
حجم
2
0
/
7
0
1
0
M
0

حتوکا

|مجاز
حمل ونقل توکا|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/33%
حجم
2
0
/
7
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  9
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  9/17
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+11/8%
  • صنعت+10/3%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,079پایین ترین قیمت3,900

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۶
   اعلامیه پذیره نویسی عمومی
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 14/14 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  8
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت
  0/08%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 679/35 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 104/02 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/47
4,175بازه قیمت روز3,629
10/92 B
حقیقی
10/24 B
13/00 M
حقوقی
692/35 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/22
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/21 M
 • تعداد سهام3,540,000,000
 • سهام شناور
  83/60 %
نسبت‌های مالی
 • P/E14/61
 • P/Eگروه9/03
 • EPS275
 • P/S
  1/75
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 2/98 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 5/10 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 6/43 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 11/32 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 20/62 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 34/91 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری توکافولاد-سهامی عام -47/03%شخص حقیقی4/25%PRXسبد-شرک71838--شرک05476-2/11%شرکت سرمایه گذاری مدیریت ثروت پایتخت-سهامی خاص1/97%شرکت سرمایه گذاری معدنی اسپادتجارت هیوا-س.خ-1/82%شرکت سرمایه گذاری پولادی آرین ساخت-سهامی خاص-1/44%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
حسیناحسینا
20,450-1/91
15/38 B
51/03 T
4/41%
-8/98 B
0/389/31
قشم
ق
10
0/00
0/00
0%---
حبندرحبندر
17,2702/97
77/54 B
12/95 T
1/12%
10/51 B
1/4629/38
حتایدحتاید
7,250-0/41
32/93 B
51/01 T
4/4%
-7/40 B
0/496/96
حرهشاحرهشا
290,850-2/99
3/11 B
4/36 T
0/38%
-836/61 M
1/25-
حکشتیحکشتی
13,8004/01
878/16 B
796/56 T
68/76%
380/17 B
1/274/87
توریلتوریل
5,6600/35
15/96 B
39/62 T
3/42%
-491/46 M
0/5212/16
حپتروحپترو
45,420-1/83
10/46 B
9/08 T
0/78%
-3/31 B
0/3714/8
حفارسحفارس
1,7304/97
156/34 B
34/17 T
2/95%
59/27 B
7/95109/87
حریلحریل
2,614-0/12
23/07 B
12/46 T
1/08%
-178/55 M
0/9817/94
حپارساحپارسا
61,350-1/21
2/43 B
15/34 T
1/32%
-373/34 M
0/548/21
حسیرحسیر
14,0001/23
46/69 B
16/88 T
1/46%
3/44 B
1/064/71
حآساحآسا
9,9201/82
11/67 B
17/86 T
1/54%
-284/64 M
0/9829/53
حرآهن
ح
1,0000
0/00
600/00 B
0/05%---
حرهور
ح
1,0000
0/00
56/00 B
0/01%---
حآفرینحآفرین
3,077-0/71
81/07 B
22/86 T
1/97%
46/40 B
0/96-
حگهرحگهر
12,940-0/46
5/56 B
57/45 T
4/96%
-523/29 M
0/26-
حشکوهحشکوه
5,310-1/65
241/76 B
9/17 T
0/79%
103/25 B
0/59-
حگردشحگردش
3,4042/97
25/40 B
5/45 T
0/47%
-911/49 M
2/12-
حپرتو
ح
1,0000
0/00
1/50 T
0/13%---