حفاری

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/09%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/71%
حجم
5
0
/
5
0
5
0
M
0

حفاری

|مجاز
حفاری شمال|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/09%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/71%
حجم
5
0
/
5
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  8
  0
  /
  7
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -23/07
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/6%
  • صنعت-5/6%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,270پایین ترین قیمت5,140

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۰
   افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۱۹
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 46/62 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  7
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/06%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -11/88 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 118/11 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/71
5,630بازه قیمت روز4,910
16/18 B
حقیقی
28/06 B
12/56 B
حقوقی
681/13 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
38/66
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/60 M
 • تعداد سهام9,000,000,000
 • سهام شناور
  38/92 %
نسبت‌های مالی
 • P/E7/5
 • P/Eگروه10/79
 • EPS688
 • P/S
  1/94
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 11/30 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 18/81 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مالی وسرمایه گذاری پیشروایران-سهامی خاص-45/66%شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان -س .خ -8/05%شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع2/99%شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان-س.خ-1/5%شرکت سرمایه گذاری صباتامین -سهامی عام -1/45%شرکت آروین تجارت ثمین-سهامی خاص-1/4%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پیراحفاری
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
پرشیا
پ
1,0000
0/00
2/00 T
1/66%---
شساختشساخت
15,770-2/98
1/64 B
118/58 T
98/34%
-1/31 B
0/8857/63