حفاری
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/25%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/55%
حجم
1
0
4
0
/
5
0
7
0
M
0

حفاری

|مجاز
حفاری شمال|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/25%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/55%
حجم
1
0
4
0
/
5
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  1
  0
  /
  8
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -28/49
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+10/78%
  • صنعت+10/85%
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,170پایین ترین قیمت6,890

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۸/۲۳
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - شرکت در مناقصه(استعلام قیمت)شرکت نفت و گاز پارس- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۸/۲۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 62/91 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  7
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/16%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -29/46 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 454/73 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/56
7,590بازه قیمت روز6,610
69/57 B
حقیقی
99/04 B
31/39 B
حقوقی
1/92 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
35/14
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/60 M
 • تعداد سهام9,000,000,000
 • سهام شناور
  39/60 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه5/32
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مالی وسرمایه گذاری پیشروایران-سهامی خاص-45/66%شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان -س .خ -7/92%شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع2/99%شرکت گروه مالی صباتامین -سهامی عام -1/45%شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان-س.خ-1/33%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
شساختشساخت
1
0
5
0
,
4
0
4
0
0
0
0/2%
3
0
/
5
0
7
0
B
0
116/09 T
64/86%
795/10 M
5/83-