همراه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/12%
حجم
6
0
/
7
0
0
0
M
تصویر نماد همراه

همراه

|مجاز
شرکت ارتباطات سیار ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/12%
حجم معاملات
6
0
/
7
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  8
  0
  /
  5
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -12/84
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,330پایین ترین قیمت4,200

  بازده ماهانه

  همراهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1,611,556,086ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

همراه
 • ارزش بازار
  381/60 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  9
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/61 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  98/34 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/63
8,566بازه قیمت روز1
21/73 B
حقیقی
23/34 B
6/82 B
حقوقی
5/21 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
36/74
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  28/04 Mسهم
 • تعداد سهام
  89,200,000,000
 • درصد شناور
  %10/17
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 15/74
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مخابرات ایران-سهامی عام-89/83%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد