همراه

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/71%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/24%
حجم
4
0
/
2
0
5
0
M
0

همراه

|مجاز
شرکت ارتباطات سیار ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/71%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/24%
حجم
4
0
/
2
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  /
  6
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -25/7
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/7%
  • صنعت-7/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,939پایین ترین قیمت4,833

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 370/44 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  1
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/19 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 61/29 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/4
5,213بازه قیمت روز4,717
19/74 B
حقیقی
20/92 B
6/06 B
حقوقی
4/87 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
62/03
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 18/55 M
 • تعداد سهام75,200,000,000
 • سهام شناور
  11/84 %
نسبت‌های مالی
 • P/E7/19
 • P/Eگروه26/95
 • EPS680
 • P/S
  0/89
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مخابرات ایران-سهامی عام-88/16%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (مخابرات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
موج تامین
م
10,0000
0/00
17/55 T
2/94%---
اخابراخابر
9,4700/42
33/07 B
568/20 T
95/14%
3/77 B
0/882/07
اپردازاپرداز
5,0902
22/71 B
11/45 T
1/92%
1/10 B
0/8412/57