همراه

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/54%
حجم
6
0
/
9
0
8
0
M
0

همراه

|مجاز
شرکت ارتباطات سیار ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/54%
حجم
6
0
/
9
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  4
  0
  /
  0
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -57/79
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-6/7%
  • صنعت-7/3%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,909پایین ترین قیمت4,852

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 371/34 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  2
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -2/72 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 91/72 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/52
5,213بازه قیمت روز4,717
31/28 B
حقیقی
34/00 B
2/72 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
62/27
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 18/55 M
 • تعداد سهام75,200,000,000
 • سهام شناور
  11/84 %
نسبت‌های مالی
 • P/E7/15
 • P/Eگروه26/95
 • EPS680
 • P/S
  0/88
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 14/83 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 15/55 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 18/23 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 74/98 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 87/19 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مخابرات ایران-سهامی عام-88/16%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (مخابرات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
موج تامین
م
10,0000
0/00
17/55 T
2/94%---
اخابراخابر
9,460-1/14
98/13 B
567/60 T
95/17%
-1/94 B
0/7581/9
اپردازاپرداز
4,990-3/31
42/78 B
11/23 T
1/88%
-90/35 M
0/4512/25