حپترو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/22%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/69%
حجم
1
0
5
0
0
0
/
0
0
0
0
K
تصویر نماد حپترو

حپترو

|مجاز
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/22%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/69%
حجم معاملات
1
0
5
0
0
0
/
0
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  2
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -2/42
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت64,550پایین ترین قیمت60,000

  بازده ماهانه

  حپتروصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1,235,223,180ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

حپترو
 • ارزش بازار
  12/41 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  6
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/24 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  190/36 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/75
65,610بازه قیمت روز59,370
8/00 B
حقیقی
9/23 B
1/24 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/16
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  253/04 Kسهم
 • تعداد سهام
  200,000,000
 • درصد شناور
  %34/09
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 3/66
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بازرگانی پتروشیمی-سهامی خاص-51/57%شخص حقیقی1/88%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .اکسیرسودا1/84%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/66%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/6%شخص حقیقی1/32%شخص حقیقی1/32%شرکت طراحی.م.وتامین قطعات وم.شیمیایی.ص.پترو1/28%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/21%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/17%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد