قپیرا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
2
0
5
0
/
4
0
5
0
K
0

قپیرا

|مجاز
فرآورده های غدایی وقندپیرانشهر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
2
0
5
0
/
4
0
5
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  5
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/72
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/1%
  • صنعت0
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت12,270پایین ترین قیمت11,520

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 30/60 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 618/38 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 113/47 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/41
13,010بازه قیمت روز11,310
2/27 B
حقیقی
1/45 B
256/39 M
حقوقی
1/08 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
9/57
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/01 M
 • تعداد سهام2,529,129,000
 • سهام شناور
  21/70 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه25/21
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه کشت وصنعت ملی-سهامی عام-21/85%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-10/76%شرکت قندارومیه-سهامی خاص-10/08%شرکت طالب-بامسئولیت محدود-9/13%شرکت توسعه صنایع شهدآذربایجان-سهامی خاص-6/62%شرکت شهد-سهامی عام-4/29%شخص حقیقی4/13%شرکت پویافرازساپرا-سهامی خاص -2/73%شخص حقیقی2/63%شخص حقیقی1/58%شخص حقیقی1/56%شخص حقیقی1/55%شخص حقیقی1/31%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قچارقچار
8,2100/36
6/05 B
28/73 T
8/99%
0/00
1/05-
قیستوقیستو
10,770-2/97
808/24 M
16/16 T
5/05%
0/00
0/67-
قارومقاروم
98,950-2/98
494/63 M
33/96 T
10/62%
-127/24 M
0/42-
توسعه نیشکر
ت
10,0000
0/00
0/00
0%---
قجامقجام
7,150-1/12
21/85 M
4/65 T
1/45%
0/00
1/25-
قشیرقشیر
9,2904/96
53/30 B
7/24 T
2/26%
0/00
1/07-
قشکرقشکر
2,770-0/18
3/98 B
6/81 T
2/13%
-1/59 B
0/43-
قثابتقثابت
2,7610/22
10/40 B
17/84 T
5/58%
-363/22 M
0/4-
قزوینقزوین
7,7501/42
2/71 B
16/04 T
5/01%
-2/06 B
0/78-
قند یاسوج
ق
572,7240
0/00
0/00
0%---
قلرستقلرست
8,140-3/17
4/93 B
14/65 T
4/58%
-1/22 B
0/22-
نیشکر هفت تپه
ن
10,0000
0/00
0/00
0%---
قشهدقشهد
29,8704/99
35/28 B
20/75 T
6/49%
1/06 B
1/06-
قهکمتقهکمت
10,8000
1/51 B
30/73 T
9/61%
-626/06 M
0/63-
قصفهاقصفها
142,850-0/62
773/80 M
27/86 T
8/71%
0/00
1/64-
قنیشاقنیشا
2,778-2/12
2/78 B
11/11 T
3/48%
-811/50 M
0/77-
قمروقمرو
9,140-2/94
1/51 B
18/28 T
5/72%
-202/03 M
0/47-
قنقشقنقش
228,9502/99
35/92 B
31/82 T
9/95%
-2/29 B
0/68-
قشرینقشرین
7,590-2/76
2/15 B
19/04 T
5/95%
0/00
0/62-
قتربتقتربت
28,2001/6
1/83 B
14/10 T
4/41%
-694/31 M
0/89-
قیستوح
ق
--------