قپیرا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
1
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
%
حجم
سهم
3
0
6
0
8
0
/
2
0
9
0
K
تصویر نماد قپیرا

قپیرا

|مجاز
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
1
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
%
حجم معاملات
سهم
3
0
6
0
8
0
/
2
0
9
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  1
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -2/21
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,840پایین ترین قیمت8,600

  بازده ماهانه

  قپیراصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1/25 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

قپیرا
8,940بازه قیمت روز8,600
1/76 B
حقیقی
3/01 B
1/44 B
حقوقی
191/28 M
 • تعداد معاملات
  7
  0
  0
  0
 • ارزش بازار
  22/10 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/25 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  135/34 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/08
 • حجم عرضه772/37 K
 • حجم تقاضا71/71 K
تعدادحجم خریدقیمت
149,8248,620
12,0008,610
15828,600
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
8,7505,7941
8,8002,5692
8,81011,0001
8,8203,0001
8,8405371
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
7/2
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/31 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,529,129,000
 • درصد شناور
  %16/41
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/03
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۳/۵۱۲:۳۴”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(کگاز)،(قهکمت)،(قپیرا)،(قشهد)،(قصفها)،(خاذین)
  ۱۴۰۳/۳/۱۱۲:۴۷”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(کگاز)،(قپیرا)،(قشهد)،(قصفها)،(خاذین)،(قشکر)
  ۱۴۰۳/۲/۳۰۱۸:۳۲”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (قشهد)،(قپیرا)
  ۱۴۰۳/۲/۳۰۱۵:۳۶”
  توقف نماد (قپیرا1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۳/۱/۲۷۱۲:۳۶”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(قپیرا)،(قمرو)،(قشکر)،(قهکمت)،(قزوین)،(قلرست)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه کشت وصنعت ملی-سهامی عام-21/85%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -10/76%شرکت قندارومیه-سهامی خاص-10/08%شرکت طالب-بامسئولیت محدود-9/15%شرکت توسعه صنایع شهدآذربایجان-سهامی خاص-6/62%شرکت شهد-سهامی عام-4/29%شخص حقیقی4/13%شرکت پویافرازساپرا-سهامی خاص -2/73%شخص حقیقی2/7%شخص حقیقی2/64%شخص حقیقی2/62%شخص حقیقی1/62%شخص حقیقی1/58%شخص حقیقی1/51%شخص حقیقی1/31%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد