خگستر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
1
0
1
0
%
حجم
سهم
6
0
1
0
/
5
0
8
0
M
تصویر نماد خگستر

خگستر

|مجاز
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
1
0
1
0
%
حجم معاملات
سهم
6
0
1
0
/
5
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  6
  0
  3
  0
  /
  7
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,371پایین ترین قیمت4,190

  بازده ماهانه

  خگسترصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  15 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

خگستر
4,532بازه قیمت روز3,940
261/60 B
حقیقی
246/60 B
2/19 B
حقوقی
17/19 B
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  6
  0
  4
  0
  6
  0
 • ارزش بازار
  169/63 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/15
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  15 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  277/41 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/82
 • حجم عرضه16/37 M
 • حجم تقاضا11/56 M
تعدادحجم خریدقیمت
2166,9224,198
34,6924,197
12,2004,193
546,5004,192
23,2014,190
قیمتحجم فروشتعداد
4,2005,0001
4,21023,1981
4,2192,3181
4,22026,7002
4,22820,0001
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/42
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  15/84 Mسهم
 • تعداد سهام
  39,605,137,000
 • درصد شناور
  %49/99
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-4/81
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۴:۲۳”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۳:۲۶”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۳۱۲:۴۸”
  بازگشایی نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی خگستر(هگستر306)
  ۱۴۰۳/۲/۲۳۱۲:۴۶”
  بازگشایی نماد معاملاتی اختیارمعاملات خرید و فروش سهام (خگستر)
  ۱۴۰۳/۲/۲۳۱۲:۴۵”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(خگستر)،(ولغدر)،(ثبهساز)،(لوتوس)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ایران خودرو45/15%شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص-2/84%شرکت گروه مالی پارسیان -سهامی خاص -2/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد