کگل
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/28%
حجم
2
0
1
0
/
6
0
3
0
M
تصویر نماد کگل

کگل

|مجاز
معدنی و صنعتی گل گهر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/28%
حجم معاملات
2
0
1
0
/
6
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  7
  0
  /
  2
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  130/05
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,996پایین ترین قیمت4,909

  بازده ماهانه

  کگلصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -31,998,806,994ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کگل
 • ارزش بازار
  1634/82 Tریال
 • تعداد معاملات
  9
  0
  1
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -32/00 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  176/62 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/62
5,285بازه قیمت روز4,595
36/56 B
حقیقی
68/56 B
65/84 B
حقوقی
33/85 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
23/65
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  24/22 Mسهم
 • تعداد سهام
  330,000,000,000
 • درصد شناور
  %20/82
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/09
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -38/53%شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام22/85%شرکت فولادمبارکه اصفهان6/53%شرکت واسط مالی فروردین بامسئولیت محدود4/27%شرکت سرمایه گذاری سپه -سهامی عام -1/85%شرکت سرمایه گذاری وتوسعه گل گهر-سهامی خاص-1/84%شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-1/78%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -1/53%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد