کگل

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/64%
حجم
6
0
/
2
0
6
0
M
0

کگل

|مجاز
معدنی و صنعتی گل گهر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/64%
حجم
6
0
/
2
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  8
  0
  /
  2
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -375/91
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+3/2%
  • صنعت+2/6%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,230پایین ترین قیمت6,070

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
  • ۱۴۰۲/۶/۲۱
   اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 2042/70 T
 • تعداد معاملات
  7
  0
  1
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/80 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 51/78 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/47
6,660بازه قیمت روز5,800
15/22 B
حقیقی
17/02 B
21/38 B
حقوقی
19/58 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
39/31
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 16/69 M
 • تعداد سهام330,000,000,000
 • سهام شناور
  32/25 %
نسبت‌های مالی
 • P/E11
 • P/Eگروه12/76
 • EPS555
 • P/S
  3/47
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 16/49 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 29/51 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 36/34 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 102/18 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 199/36 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 269/63 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -38/83%شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات -سهامی عام23/04%شرکت فولادمبارکه اصفهان6/16%شرکت واسط مالی فروردین بامسئولیت محدود4/64%شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام-1/85%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -1/8%شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-1/78%شرکت سرمایه گذاری وتوسعه گل گهر-سهامی خاص-1/29%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -
  109/31 B
  -96/62 M

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کمنگنزکمنگنز
17,100-0/98
26/43 B
25/31 T
0/49%
49/16 M
0/7413/23
کدماکدما
73,6800/76
130/72 B
18/42 T
0/35%
-230/02 M
0/93242/05
کاماکاما
5,2403/34
192/06 B
104/80 T
2/02%
-21/66 B
1/3314/02
ومعادنومعادن
4,772-2
67/80 B
918/27 T
17/67%
-709/50 M
0/496/56
کچادکچاد
5,830-0/86
18/13 B
1582/85 T
30/46%
7/09 B
0/867/19
تکنارتکنار
66,8502/98
15/57 B
4/01 T
0/08%
2/23 B
1/6448/56
کنورکنور
19,660-2/43
24/02 B
251/08 T
4/83%
-8/61 B
0/1511/2
کرویکروی
6,960-1/85
20/61 B
69/60 T
1/34%
-6/16 B
0/374/42
کبافقکبافق
32,7801/16
4/99 B
39/83 T
0/77%
-949/00 M
0/6914/87
وامیروامیر
345,950-2/99
10/20 B
29/06 T
0/56%
0/00
0/87/7
کگهرکگهر
49,9500
24/68 B
1248/75 T
24/03%
-1/35 B
0/9710/56
تاصیکوتاصیکو
7,5401/33
20/35 B
508/95 T
9/79%
4/08 B
1/247/16
اپالاپال
13,510-1/11
20/50 B
135/10 T
2/6%
6/81 B
1/67-
فزرفزر
41,400-1/31
183/61 B
124/20 T
2/39%
-17/04 B
0/56-
تجلیتجلی
2,165-1/15
10/45 B
134/23 T
2/58%
-3/01 B
0/45-
کرومیت
ک
1,0000
0/00
1/55 T
0/03%---