قنیشا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/77%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/03%
حجم
2
0
/
4
0
1
0
M
0

قنیشا

|مجاز
قند نیشابور|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/77%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/03%
حجم
2
0
/
4
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  6
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -3/3
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/6%
  • صنعت+2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,810پایین ترین قیمت2,722

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 11/14 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  1
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت
  0/06%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/11 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 61/37 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/66
2,954بازه قیمت روز2,674
5/52 B
حقیقی
6/63 B
1/11 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/3
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 4/28 M
 • تعداد سهام4,000,000,000
 • سهام شناور
  37/59 %
نسبت‌های مالی
 • P/E640/79
 • P/Eگروه25/21
 • EPS4
 • P/S
  2/53
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 11/31 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 12/06 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 17/65 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 31/80 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 35/34 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهرزرین-سهامی خاص-53/43%شرکت توسعه صنایع بهشهر-سهامی عام-4/54%شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران -سهامی2/26%شرکت آرتان ثروت نسل نوین ویرا-بامسئولیت محدود-2/16%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قچارقچار
8,230-2/86
65/41 B
28/80 T
8/54%
-6/73 B
0/6814/85
قیستوقیستو
10,770-2/97
808/24 M
16/16 T
4/79%
0/00
0/6711/66
قارومقاروم
99,050-2/96
3/61 B
33/99 T
10/07%
-1/45 B
0/7318/28
توسعه نیشکر
ت
10,0000
0/00
0/00
0%---
قجامقجام
7,150-0/14
8/03 B
4/65 T
1/38%
0/00
1/767/8
قشیرقشیر
8,8709/78
51/13 B
6/91 T
2/05%
3/10 B
1/35-
قشکرقشکر
2,7822/57
24/63 B
6/84 T
2/03%
-17/05 B
0/51-
قثابتقثابت
2,764-2/8
59/74 B
17/86 T
5/29%
-2/63 B
0/64-
قزوینقزوین
7,750-1/29
4/89 B
16/04 T
4/75%
-898/66 M
1/349/68
قند یاسوج
ق
572,7240
0/00
0/00
0%---
قلرستقلرست
8,190-1/1
6/22 B
14/74 T
4/37%
-445/64 M
1/18/42
نیشکر هفت تپه
ن
10,0000
0/00
0/00
0%---
قشهدقشهد
28,650-4/69
124/47 B
19/91 T
5/9%
-17/92 B
0/3320/26
قهکمتقهکمت
10,790-1/46
10/67 B
30/70 T
9/1%
-5/95 B
0/49/58
قصفهاقصفها
142,890-2/85
10/65 B
27/86 T
8/26%
-230/69 M
0/6418/65
قمروقمرو
9,170-2/91
6/88 B
18/34 T
5/43%
-1/92 B
0/616/69
قپیراقپیرا
12,100-4/36
1/57 B
30/60 T
9/07%
-67/43 M
0/7621/48
قنقشقنقش
222,3002/99
12/17 B
30/90 T
9/15%
0/00
2/33154/66
قشرینقشرین
7,610-2/94
20/22 B
19/09 T
5/66%
-3/17 B
0/8688/88
قتربتقتربت
28,2001/6
1/83 B
14/10 T
4/18%
-694/31 M
0/89-
قیستوح
ق
--------