قنیشا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
0
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
6
0
5
0
%
حجم
سهم
1
0
/
6
0
6
0
M
تصویر نماد قنیشا

قنیشا

|مجاز
قند نیشابور|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
0
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
6
0
5
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
/
6
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  9
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -1/51
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,399پایین ترین قیمت2,399

  بازده ماهانه

  قنیشاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -26/14 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

قنیشا
2,495بازه قیمت روز2,399
3/73 B
حقیقی
3/76 B
264/76 M
حقوقی
238/62 M
 • تعداد معاملات
  6
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  9/74 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -26/14 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  98/15 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/18
 • حجم عرضه2/67 M
 • حجم تقاضا451/93 K
تعدادحجم خریدقیمت
1200,0001,850
155,3501,800
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
2,3994,838,38752
2,43516,5651
2,4381,5501
2,44013,3652
2,44158,0572
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/17
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  5/46 Mسهم
 • تعداد سهام
  4,000,000,000
 • درصد شناور
  %37/22
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/03
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۳/۵۱۲:۳۴”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(قشکر)،(قنیشا)،(قمرو)،(قزوین)،(سفار)،(دسبحان)
  ۱۴۰۳/۳/۱۱۲:۴۹”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(قنیشا)،(قمرو)،(قزوین)،(قهکمت)
  ۱۴۰۳/۲/۳۰۱۷:۳۷”
  توقف نماد (قنیشا1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۳/۱/۲۶۱۳:۱۵”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(زمگسا)،(قنیشا)،(قثابت)،(قشهد)،(خریخت)
  ۱۴۰۳/۱/۲۵۱۲:۳۸”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(زمگسا)،(قصفها)،(قنیشا)،(قثابت)،(قشهد)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه صنایع بهشهر-سهامی عام-57/97%شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران -سهامی2/26%شرکت آرتان ثروت نسل نوین ویرا-بامسئولیت محدود-1/54%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد