قنیشا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
5
0
/
4
0
9
0
M
تصویر نماد قنیشا

قنیشا

|مجاز
قند نیشابور|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
5
0
/
4
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  /
  1
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/11
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,635پایین ترین قیمت2,510

  بازده ماهانه

  قنیشاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  307,673,887ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

قنیشا
 • ارزش بازار
  10/30 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  0
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/14
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  307/67 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  120/67 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/84
2,755بازه قیمت روز2,395
14/12 B
حقیقی
13/81 B
2/61 M
حقوقی
310/28 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
3/03
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  5/49 Mسهم
 • تعداد سهام
  4,000,000,000
 • درصد شناور
  %37/88
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 9/62
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه صنایع بهشهر-سهامی عام-57/97%شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران -سهامی2/26%شرکت آرتان ثروت نسل نوین ویرا-بامسئولیت محدود-1/89%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد