قمرو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/54%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/51%
حجم
1
0
/
3
0
9
0
M
تصویر نماد قمرو

قمرو

|مجاز
قند مرودشت|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/54%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/51%
حجم معاملات
1
0
/
3
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  /
  2
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  3/46
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,230پایین ترین قیمت5,740

  بازده ماهانه

  قمروصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

قمرو
 • ارزش بازار
  23/56 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  4
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  91/33 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/8
6,270بازه قیمت روز5,450
8/22 B
حقیقی
8/22 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
6/84
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/55 Mسهم
 • تعداد سهام
  4,000,000,000
 • درصد شناور
  %28/29
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 9/83
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی10%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -9/93%شخص حقیقی9/5%شخص حقیقی9/5%شخص حقیقی9/5%شخص حقیقی9/5%شخص حقیقی9/5%شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران -سهامی عام -1/71%PRXسبد-شرک63048--شرک79403-1/49%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی سورین1/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد