قمرو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
3
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
6
0
%
حجم
سهم
9
0
9
0
8
0
/
4
0
2
0
K
تصویر نماد قمرو

قمرو

|مجاز
قند مرودشت|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
3
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
6
0
%
حجم معاملات
سهم
9
0
9
0
8
0
/
4
0
2
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  0
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -3/49
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,130پایین ترین قیمت5,070

  بازده ماهانه

  قمروصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2/40 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

قمرو
5,270بازه قیمت روز5,070
936/43 M
حقیقی
3/34 B
4/13 B
حقوقی
1/72 B
 • تعداد معاملات
  7
  0
  3
  0
 • ارزش بازار
  20/56 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/40 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  36/02 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/32
 • حجم عرضه1/10 M
 • حجم تقاضا126/71 K
تعدادحجم خریدقیمت
145,4005,070
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
5,1505,0001
5,25011,0002
5,27060,0004
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
6/7
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/39 Mسهم
 • تعداد سهام
  4,000,000,000
 • درصد شناور
  %28/05
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/03
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۳/۵۱۲:۳۴”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(قشکر)،(قنیشا)،(قمرو)،(قزوین)،(سفار)،(دسبحان)
  ۱۴۰۳/۳/۱۱۲:۴۹”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(قنیشا)،(قمرو)،(قزوین)،(قهکمت)
  ۱۴۰۳/۲/۳۱۱۲:۳۳”
  توقف نماد (قمرو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۳/۱/۲۷۱۲:۳۶”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(قپیرا)،(قمرو)،(قشکر)،(قهکمت)،(قزوین)،(قلرست)
  ۱۴۰۳/۱/۲۶۱۳:۱۵”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(قلرست)،(قزوین)،(قهکمت)،(قشکر)،(قمرو)،(قپیرا)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی10%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -9/93%شخص حقیقی9/5%شخص حقیقی9/5%شخص حقیقی9/5%شخص حقیقی9/5%شخص حقیقی9/5%شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران -سهامی عام -1/71%PRXسبد-شرک63048--شرک79403-1/7%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی سورین1/11%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد