قشهد
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
3
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
8
0
%
حجم
سهم
1
0
8
0
3
0
/
5
0
3
0
K
تصویر نماد قشهد

قشهد

|مجاز
شهد|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
3
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
8
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
8
0
3
0
/
5
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  4
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,300پایین ترین قیمت12,700

  بازده ماهانه

  قشهدصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -155/20 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

قشهد
13,650بازه قیمت روز12,350
2/25 B
حقیقی
2/41 B
155/20 M
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  5
  0
  2
  0
 • ارزش بازار
  13/56 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -155/20 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  70/38 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/64
تعدادحجم خریدقیمت
137,86412,700
15,00012,620
139712,610
15,00012,600
140512,550
قیمتحجم فروشتعداد
13,0901,0001
13,1101,0001
13,14035,8931
13,15013,0001
13,2001,8111
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/24
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/07 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,042,248,000
 • درصد شناور
  %18/09
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/31
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۹:۵۸”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (قشهد)
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۹:۵۷”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (دسینا)،(فملی)،(قزوین)،(قشهد)
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۹:۵۴”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (دسینا)،(فملی)،(قزوین)،(قشهد)
  ۱۴۰۳/۱/۲۶۱۳:۱۵”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(زمگسا)،(قنیشا)،(قثابت)،(قشهد)،(خریخت)
  ۱۴۰۳/۱/۲۵۱۲:۳۸”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(زمگسا)،(قصفها)،(قنیشا)،(قثابت)،(قشهد)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه صنایع شهدآذربایجان-سهامی خاص-37/52%شرکت قندارومیه-سهامی خاص-23/22%شخص حقیقی5/18%شخص حقیقی4/89%شخص حقیقی2/58%شخص حقیقی1/77%PRXسبد-شرک63048--شرک79403-1/75%شخص حقیقی1/34%شخص حقیقی1/31%شخص حقیقی1/21%شخص حقیقی1/14%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد