قشهد
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
3
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
7
0
%
حجم
سهم
2
0
0
0
1
0
/
1
0
4
0
K
تصویر نماد قشهد

قشهد

|مجاز
شهد|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
3
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
7
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
0
0
1
0
/
1
0
4
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  5
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -1/21
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت12,480پایین ترین قیمت12,480

  بازده ماهانه

  قشهدصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1/53 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

قشهد
12,980بازه قیمت روز12,480
975/84 M
حقیقی
2/51 B
1/53 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  3
  0
  6
  0
 • ارزش بازار
  13/23 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/53 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  51/36 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/25
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
12,48070,26313
12,75014,0001
12,9004,0001
12,97033,1602
12,98099,7924
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/31
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/07 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,042,248,000
 • درصد شناور
  %18/09
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/03
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۳/۵۱۲:۳۴”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(کگاز)،(قهکمت)،(قپیرا)،(قشهد)،(قصفها)،(خاذین)
  ۱۴۰۳/۳/۱۱۲:۴۷”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(کگاز)،(قپیرا)،(قشهد)،(قصفها)،(خاذین)،(قشکر)
  ۱۴۰۳/۲/۳۰۱۸:۳۲”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (قشهد)،(قپیرا)
  ۱۴۰۳/۲/۳۰۱۵:۲۸”
  توقف نماد (قشهد1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۹:۵۸”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (قشهد)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه صنایع شهدآذربایجان-سهامی خاص-37/52%شرکت قندارومیه-سهامی خاص-23/22%شخص حقیقی5/18%شخص حقیقی4/89%شخص حقیقی2/58%شخص حقیقی1/77%PRXسبد-شرک63048--شرک79403-1/75%شخص حقیقی1/34%شخص حقیقی1/31%شخص حقیقی1/21%شخص حقیقی1/14%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد