قهکمت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/09%
حجم
5
0
1
0
3
0
/
5
0
6
0
K
تصویر نماد قهکمت

قهکمت

|مجاز
قندهکمتان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/09%
حجم معاملات
5
0
1
0
3
0
/
5
0
6
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  5
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/82
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,990پایین ترین قیمت10,650

  بازده ماهانه

  قهکمتصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  728,414,440ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

قهکمت
 • ارزش بازار
  30/47 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  2
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  728/41 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  110/15 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/71
11,230بازه قیمت روز10,170
5/51 B
حقیقی
4/78 B
0
حقوقی
728/41 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
8/85
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/40 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,845,343,000
 • درصد شناور
  %13/08
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 9/83
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بازرگانی پویاگستردنیا-سهامی خاص-81/24%شخص حقیقی2/22%PRXسبد-شرک63048--شرک79403-1/21%شخص حقیقی1/15%شخص حقیقی1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد