قصفها
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
8
0
5
0
%
حجم
سهم
5
0
3
0
/
0
0
3
0
K
تصویر نماد قصفها

قصفها

|مجاز
قند اصفهان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
8
0
5
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
3
0
/
0
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  /
  2
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت158,890پایین ترین قیمت150,570

  بازده ماهانه

  قصفهاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  158/60 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

قصفها
162,840بازه قیمت روز141,540
8/21 B
حقیقی
8/05 B
0
حقوقی
158/60 M
 • تعداد معاملات
  2
  0
  2
  0
  3
  0
 • ارزش بازار
  29/93 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  158/60 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  90/21 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/62
 • حجم عرضه190/70 K
 • حجم تقاضا65/86 K
تعدادحجم خریدقیمت
129150,900
2266150,880
140150,850
140150,840
135150,830
قیمتحجم فروشتعداد
150,9107,5891
153,290501
153,3005001
155,0002421
155,380331
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
9/36
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  90/44 Kسهم
 • تعداد سهام
  195,000,000
 • درصد شناور
  %30/97
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/31
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۲۵۱۲:۳۸”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(زمگسا)،(قصفها)،(قنیشا)،(قثابت)،(قشهد)
  ۱۴۰۳/۱/۲۱۱۵:۳۵”
  توقف نماد (قصفها1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۸۱۲:۴۹”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(قصفها)،(حفارس)،(وبملت)،(امید)
  ۱۴۰۲/۴/۲۷۱۴:۲۵”
  توقف نمادهاي معاملاتي(خرينگ)،(كترام)،(قصفها)،(كروي)،(وپخش)،(وپخشح)
  ۱۴۰۲/۴/۲۷۱۴:۰۴”
  توقف نمادهاي معاملاتي(خرينگ)،(كترام)،(قصفها)،(كروي)،(وپخش)،(وپخشح)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا-سهامی خا48/94%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی20/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد