فسبزوار
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/53%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4%
حجم
3
0
/
0
0
1
0
M
تصویر نماد فسبزوار

فسبزوار

|مجاز
پارس فولاد سبزوار|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/53%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4%
حجم معاملات
3
0
/
0
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  7
  0
  /
  6
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  187/8
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت43,610پایین ترین قیمت41,550

  بازده ماهانه

  فسبزوارصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  34,604,726,410ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

فسبزوار
 • ارزش بازار
  169/60 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  5
  0
  7
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  34/60 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  217/06 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/32
43,620بازه قیمت روز37,920
126/33 B
حقیقی
91/72 B
1/35 B
حقوقی
35/96 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/96
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/60 Mسهم
 • تعداد سهام
  4,000,000,000
 • درصد شناور
  %12/30
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/08
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس-سهامی خاص-68/95%سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران7/13%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان5/12%موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارک.فولاد2/68%صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان1/46%شرکت سرمایه گذاری آینده نگرالگوریتم -سهامی خاص1/2%شرکت سرمایه گذاری پارسیان-سهامی خاص-1/16%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد