فرآور
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/73%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/53%
حجم
2
0
5
0
3
0
/
3
0
8
0
K
تصویر نماد فرآور

فرآور

|مجاز
فرآوری موادمعدنی ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/73%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/53%
حجم معاملات
2
0
5
0
3
0
/
3
0
8
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  7
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  3/8
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت38,600پایین ترین قیمت38,000

  بازده ماهانه

  فرآورصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1,500,058,700ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فرآور
 • ارزش بازار
  25/28 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  9
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/50 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  94/54 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/74
40,770بازه قیمت روز35,450
6/90 B
حقیقی
8/40 B
2/83 B
حقوقی
1/33 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/15
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  400/00 Kسهم
 • تعداد سهام
  660,000,000
 • درصد شناور
  %25/47
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/62
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه معادن روی ایران-سهامی عام-51/56%شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان -س .خ -15/38%شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان -سهامی خاص -2/83%شرکت گسترش سرمایه گذاری تک تار-سهای خاص-1/9%شرکت بازارتهاترارکان-سهامی خاص-1/7%شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران-سهامی خاص-1/16%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد