خزر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
4
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
3
0
8
0
%
حجم
سهم
3
0
/
2
0
7
0
M
تصویر نماد خزر

خزر

|ممنوع-متوقف
فنر سازی زر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
4
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
3
0
8
0
%
حجم معاملات
سهم
3
0
/
2
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  9
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,079پایین ترین قیمت3,875

  بازده ماهانه

  خزرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

خزر
4,235بازه قیمت روز3,681
12/85 B
حقیقی
12/96 B
106/75 M
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  3
  0
  ,
  2
  0
  6
  0
  7
  0
  ,
  7
  0
  2
  0
  1
  0
 • ارزش بازار
  19/54 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  151/21 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/96
 • حجم عرضه3/12 M
 • حجم تقاضا198/94 K
تعدادحجم خریدقیمت
15,0004,110
12,9514,051
514,3604,003
11,8404,002
481,7294,001
قیمتحجم فروشتعداد
4,1106,8211
4,14814,0001
4,1498,7841
4,1802,0001
4,1852,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/28
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/52 Mسهم
 • تعداد سهام
  4,937,997,000
 • درصد شناور
  %35/70
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-4/81
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۳:۳۳”
  ادامه توقف نماد (خزر1) به علت عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت
  امروز
  ۱۲:۴۵”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(رکیش)،(رمپنا)،(وغدیر)،(کویر)،(خزر)،(سصفها)
  امروز
  ۱۱:۳۱”
  توقف نماد (خزر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۳۱۲:۴۶”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(خزر)،(وصنا)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۲۱۲:۴۱”
  بازگشایی نماد معاملاتی(خزر)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مهندسی ومشاوره سازه گسترسایپا-سهامی خاص-40/98%شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا-سهامی عام-12/57%شخص حقیقی8/47%شخص حقیقی1/15%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان1/13%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد