فجر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم
سهم
1
0
6
0
/
7
0
3
0
M
تصویر نماد فجر

فجر

|ممنوع-متوقف
فولاد امیرکبیر کاشان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
6
0
/
7
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  3
  0
  /
  9
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,130پایین ترین قیمت4,980

  بازده ماهانه

  فجرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فجر
5,370بازه قیمت روز4,670
43/80 B
حقیقی
26/85 B
40/12 B
حقوقی
57/07 B
 • تعداد معاملات
  1
  0
  6
  0
  ,
  7
  0
  3
  0
  3
  0
  ,
  5
  0
  2
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  75/30 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/2
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  165/29 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/77
 • حجم عرضه2/74 M
 • حجم تقاضا948/90 K
تعدادحجم خریدقیمت
234,4004,970
211,0044,850
15,0004,840
14,1594,790
000
قیمتحجم فروشتعداد
5,2903,8141
5,3401,1521
5,3502,9991
5,56011,4481
5,5703,8001
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/42
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/38 Mسهم
 • تعداد سهام
  8,458,000,000
 • درصد شناور
  %21/78
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/39
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۵۱۳:۳۲”
  توقف نمادهای معاملاتی(دشیمی)،(دتماد)،(فجر)،(ولکار)،(ولکارح)
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۸:۰۳”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۸۱۲:۴۶”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(سبجنو)،(ولپارس)،(کچاد)،(فجر)،(بشهاب)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۷۱۴:۱۳”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(کچاد)،(شبهرن)،(فجر)،(بشهاب)،(سبجنو)
  ۱۴۰۲/۴/۲۶۱۲:۴۱”
  حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(چدن)،(لبوتان)،(خاذين)،(فجر)،(ذوب)،(غپاك)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان -س .خ -52/11%موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح12/95%شرکت تجلی توسعه معادن وفلزات-سهامی عام-5/8%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -3/46%شرکت سرمایه گذاری صفا-سهامی خاص-2/33%صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو1/57%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد