اتکام

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/49%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/35%
حجم
7
0
7
0
3
0
/
1
0
8
0
K
0

اتکام

|مجاز
بیمه اتکایی امین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/49%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/35%
حجم
7
0
7
0
3
0
/
1
0
8
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  2
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -4/56
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/5%
  • صنعت-0/3%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,600پایین ترین قیمت5,420

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
  • ۱۴۰۲/۷/۳
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 44/88 T
 • تعداد معاملات
  7
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 141/95 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 88/27 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/63
5,910بازه قیمت روز5,350
3/35 B
حقیقی
3/21 B
922/05 M
حقوقی
1/06 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/09
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/20 M
 • تعداد سهام8,000,000,000
 • سهام شناور
  8/40 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/9
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بیمه آسیا-سهامی عام -15/04%شرکت بیمه البرز-سهامی عام -14/47%شرکت توسعه کسب وکارسبا-سهامی خاص -12/84%شرکت بیمه دانا-سهامی عام-12/04%شرکت سرمایه گذاری صباتامین -سهامی عام -8/36%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -7/52%PRXسبد-شرک66041--شرک30630-7/48%شرکت بیمه ایران معین-سهامی خاص-5/87%صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم3/82%بانک تجارت2/76%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .اکسیرسودا1/34%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وحافظوحافظ
4,8172/99
14/47 B
8/95 T
0/42%
395/17 M
4/3949/82
ودیودی
10,360-1/06
47/63 B
61/64 T
2/87%
-35/02 B
0/3712/49
وسرمدوسرمد
1,786-2/96
2/32 B
12/08 T
0/56%
0/00
0/52-
وسینوسین
2,5340/89
13/41 B
14/89 T
0/69%
-3/46 B
1/352/02
اتکایاتکای
5,960-0/17
3/94 B
47/68 T
2/22%
-51/33 M
0/886/92
ملتملت
1,630-0/85
9/46 B
49/97 T
2/32%
-1/10 B
1/1118/13
آسیاآسیا
2,064-0/24
32/78 B
63/98 T
2/98%
-924/45 M
1/6910/99
ورازیورازی
1,556-2/27
60/20 B
29/63 T
1/38%
-7/15 B
1/169/52
پارسیانپارسیان
3,070-1/07
6/67 B
39/91 T
1/86%
1/70 B
0/8718/37
کوثرکوثر
3,397-0/41
48/44 B
84/92 T
3/95%
-16/14 B
0/844/27
آرمانآرمان
6,510-2/91
3/34 B
19/53 T
0/91%
0/00
1/5117/26
بپاسبپاس
20,2000
92/13 B
1236/97 T
57/53%
-51/92 B
0/1235/9
میهنمیهن
16,8301/42
174/91 B
25/25 T
1/17%
10/60 B
0/864
بسامابساما
9,110-2/14
15/32 B
45/55 T
2/12%
-2/97 B
0/3815/69
ماما
4,619-1/71
5/05 B
36/95 T
1/72%
-2/33 B
1/266/51
دانادانا
4,1191/29
217/20 B
80/14 T
3/73%
4/15 B
0/961/3
البرزالبرز
3,300-1/48
23/97 B
115/50 T
5/37%
-2/74 B
1/029/04
وحکمتوحکمت
2,412-2/65
3/30 B
7/51 T
0/35%
-1/10 B
0/92-
نویننوین
1,816-1/91
15/70 B
9/08 T
0/42%
-3/32 B
0/84-
ومعلمومعلم
2,485-4/99
26/09 B
14/44 T
0/67%
-5/57 B
0/52-
بخاوربخاور
5,7104/78
44/67 B
13/70 T
0/64%
2/10 B
1/114/39
بارانباران
5,7804/69
132/39 B
6/94 T
0/32%
36/16 B
1/07-
بنوبنو
4,240-1/05
13/81 B
25/44 T
1/18%
-995/83 M
0/76-
بیمه پردیس
ب
500-50
412/50 B
1/50 T
0/07%---
وتعاونوتعاون
1,786-0/39
8/38 B
8/93 T
0/41%
-145/25 M
0/97-
اتکاسااتکاسا
4,3882/98
91/75 B
10/97 T
0/51%-4/38-
بهامرز
ب
500-50
360/00 B
1/20 T
0/06%---
آواپارسآواپارس
1,7670/99
20/16 B
8/84 T
0/41%
358/29 M
5/05-
بتهرانبتهران
3,588-2/98
205/78 B
17/94 T
0/83%
-24/19 B
1/44-
کاریزکاریز
2,975-0/84
5/65 B
7/14 T
0/33%
-2/21 B
1/23-
وفردا
و
1,5422/94
22/25 B
7/71 T
0/36%
15/88 B
4-
وآفری
و
2,936-2/92
7/69 B
35/23 T
1/64%
-7/12 B
0/09-
معین
م
1,0000
0/00
0/00
0%---