اتکام
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/41%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/77%
حجم
1
0
/
2
0
9
0
M
تصویر نماد اتکام

اتکام

|ممنوع-متوقف
بیمه اتکایی امین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/41%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/77%
حجم معاملات
1
0
/
2
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  2
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,537پایین ترین قیمت2,461

  بازده ماهانه

  اتکامصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

اتکام
 • ارزش بازار
  31/78 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  2
  0
  9
  0
  3
  0
  ,
  5
  0
  4
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  41/52 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/34
2,691بازه قیمت روز2,435
3/20 B
حقیقی
3/22 B
24/78 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/8
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  5/85 Mسهم
 • تعداد سهام
  12,400,000,000
 • درصد شناور
  %8/37
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/26
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بیمه آسیا-سهامی عام -15/04%شرکت بیمه البرز-سهامی عام -14/5%شرکت توسعه کسب وکارسبا-سهامی خاص-12/84%شرکت بیمه دانا-سهامی عام-12/04%شرکت گروه مالی صباتامین -سهامی عام -8/36%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -7/52%PRXسبد-شرک66041--شرک30630-7/48%شرکت بیمه ایران معین -سهامی خاص -4/33%صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم3/82%بانک تجارت2/76%PRXسبد-شرک66041--شرک18811-1/54%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .اکسیرسودا1/4%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد