رتاپ
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/73%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/3%
حجم
2
0
/
1
0
4
0
M
تصویر نماد رتاپ

رتاپ

|مجاز
تجارت الکترونیک پارسیان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/73%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/3%
حجم معاملات
2
0
/
1
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  3
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -2/28
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,051پایین ترین قیمت2,920

  بازده ماهانه

  رتاپصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  688,677,312ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

رتاپ
 • ارزش بازار
  26/94 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  7
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  688/68 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  85/16 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/88
3,152بازه قیمت روز2,852
6/39 B
حقیقی
5/70 B
0
حقوقی
688/68 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/75
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  4/91 Mسهم
 • تعداد سهام
  9,000,000,000
 • درصد شناور
  %15/96
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 17/54
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه داده پردازی بانک پارسیان -سهامی خاص -57/49%بانک تجارت13/41%شرکت گروه مالی پارسیان -سهامی خاص -4/18%شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس-سهامی خاص-3/3%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان2/79%بانک پارسیان-سهامی عام-1/83%شرکت سرمایه گذاری سبحان -سهامی عام -1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد