تیپیکو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/04%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/39%
حجم
2
0
/
5
0
7
0
M
تصویر نماد تیپیکو

تیپیکو

|مجاز
سرمایه گذاری دارویی تامین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/04%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/39%
حجم معاملات
2
0
/
5
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  2
  0
  /
  7
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -34/06
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت28,640پایین ترین قیمت27,970

  بازده ماهانه

  تیپیکوصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -17,938,037,930ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

تیپیکو
 • ارزش بازار
  312/18 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  2
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -17/94 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  31/32 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/08
30,480بازه قیمت روز26,500
1/57 B
حقیقی
19/50 B
71/15 B
حقوقی
53/22 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
12/53
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/48 Mسهم
 • تعداد سهام
  11,000,000,000
 • درصد شناور
  %16/57
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/02
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی-سهامی عام-35/16%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر17/49%شرکت توسعه سرمایه رفاه-سهامی خاص-14/5%شرکت گروه مالی صباتامین -سهامی عام -6/73%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص -3/41%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران2/65%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/31%PRXسبد-شرک66041--شرک30630-1/14%شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا-سهامی خاص-1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد