دسینا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
4
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
6
0
8
0
%
حجم
سهم
2
0
7
0
2
0
/
5
0
3
0
K
تصویر نماد دسینا

دسینا

|مجاز
لابراتوارهای سینادارو|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
4
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
6
0
8
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
7
0
2
0
/
5
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  3
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت16,110پایین ترین قیمت15,670

  بازده ماهانه

  دسیناصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1/81 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

دسینا
17,380بازه قیمت روز15,120
699/22 M
حقیقی
2/51 B
3/52 B
حقوقی
1/71 B
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
  0
  0
 • ارزش بازار
  38/74 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/81 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  38/85 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/25
 • حجم عرضه310/15 K
 • حجم تقاضا49/02 K
تعدادحجم خریدقیمت
150015,510
647,01715,120
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
16,0402,5001
16,09018,0001
16,230100,0001
16,25040,0002
16,30068,1451
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/7
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  960 Kسهم
 • تعداد سهام
  2,400,000,000
 • درصد شناور
  %14/81
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/26
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۴:۴۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۲۱۲:۴۶”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(والبر)،(کفرا)،(ونوین)،(دسینا)
  ۱۴۰۳/۲/۲۲۱۱:۳۰”
  توقف نماد (دسینا1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۹:۵۷”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (دسینا)،(فملی)،(قزوین)،(قشهد)
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۹:۵۴”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (دسینا)،(فملی)،(قزوین)،(قشهد)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت واسط مالی مهریکم-بامسئولیت محدود-33/19%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -15/84%شرکت سرمایه گذاری خوارزمی -سهامی عام -15/19%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -12/66%شرکت سرمایه گذاری ایرانیان-سهامی خاص-3/75%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .کوشاالگوریتم1/69%شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی -سهامی عام -1/66%شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -1/21%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد