پدرخش

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/16%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/7%
حجم
2
0
/
7
0
6
0
M
0

پدرخش

|مجاز
درخشان تهران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/16%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/7%
حجم
2
0
/
7
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  9
  0
  /
  7
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  2/56
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/8%
  • صنعت+10/4%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,050پایین ترین قیمت10,490

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۱۱
   تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 5/38 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  4
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0/55%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/67 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 175/35 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/14
11,100بازه قیمت روز10,060
28/06 B
حقیقی
29/73 B
1/67 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/77
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/28 M
 • تعداد سهام500,000,000
 • سهام شناور
  66/41 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه23/93
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی8/02%شخص حقیقی6/26%شخص حقیقی4/93%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی سهم آشنایکم3/36%شخص حقیقی3/32%شخص حقیقی2/6%سازمان خصوصی سازی-وکالتی2/08%شخص حقیقی1/61%شخص حقیقی1/37%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی سهم آشنایکم
  16/83 M
  5/69 K

نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پلولهپلوله
43,200-1/84
7/24 B
9/72 T
3/2%
-3/33 B
0/6-
پکویرپکویر
6,710-2/05
14/85 B
43/88 T
14/44%
-7/05 B
0/43-
پشاهنپشاهن
129,8006/05
446/12 M
7/83 T
2/58%
0/00
1/67-
پاساپاسا
17,4601/04
10/18 B
33/17 T
10/92%
-4/46 B
0/62-
پلاستپلاست
13,430-1/48
8/87 B
6/71 T
2/21%
0/00
1/35-
پتایرپتایر
2,4051/55
17/14 B
31/27 T
10/29%
0/00
1/31-
پلاسکپلاسک
6,190-1/28
21/23 B
9/04 T
2/98%
5/41 B
0/86-
پسهندپسهند
57,330-0/44
3/59 B
20/07 T
6/6%
-325/93 M
1/1-
پکرمانپکرمان
30,080-1/2
4/05 B
76/00 T
25/01%
-2/26 B
0/59-
پیزدپیزد
13,010-1/37
12/27 B
26/54 T
8/73%
-3/68 B
1/83-
پارتاپارتا
6,390-1/23
6/83 B
39/62 T
13/04%
-3/12 B
0/41-