داسوه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/28%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/17%
حجم
9
0
1
0
/
4
0
5
0
K
تصویر نماد داسوه

داسوه

|مجاز
داروسازی اسوه|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/28%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/17%
حجم معاملات
9
0
1
0
/
4
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  6
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  1/48
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت40,500پایین ترین قیمت39,000

  بازده ماهانه

  داسوهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

داسوه
 • ارزش بازار
  30/02 Tریال
 • تعداد معاملات
  8
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  216/09 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی2/06
41,950بازه قیمت روز37,970
3/67 B
حقیقی
3/67 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/09
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  376/41 Kسهم
 • تعداد سهام
  750,000,000
 • درصد شناور
  %8/90
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/98
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری شفادارو-سهامی خاص-66/51%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -18/31%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -6/28%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد