شدوص
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
2
0
4
0
%
حجم
سهم
2
0
/
4
0
5
0
M
تصویر نماد شدوص

شدوص

|مجاز
دوده صنعتی پارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
2
0
4
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
/
4
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  4
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,427پایین ترین قیمت4,256

  بازده ماهانه

  شدوصصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -4/94 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شدوص
4,428بازه قیمت روز4,256
5/53 B
حقیقی
10/47 B
4/94 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  1
  0
  8
  0
  2
  0
 • ارزش بازار
  23/98 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -4/94 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  72/76 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/24
 • حجم عرضه2/06 M
 • حجم تقاضا420/56 K
تعدادحجم خریدقیمت
110,0004,199
12,5004,129
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
4,256426,69115
4,30019,0001
4,30225,9061
4,34035,0001
4,342200,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/12
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/43 Mسهم
 • تعداد سهام
  5,593,500,000
 • درصد شناور
  %19/26
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/62
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۲۱۲:۴۱”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(تایرا)،(کسرا)،(فمراد)،(شدوص)،(ولکار)،(ولکارح)
  ۱۴۰۳/۲/۱۹۱۳:۵۶”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(شدوص)،(حتوکا)،(سقاین)
  ۱۴۰۳/۲/۱۶۱۲:۴۳”
  توقف نمادهای معاملاتی(شدوص)،(حتوکا)،(سقاین)
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۸۱۴:۰۷”
  بازگشایی نماد معاملاتی(شدوص)
  ۱۴۰۲/۱/۵۱۲:۳۶”
  حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(بركت)،(شدوص)،(خپويش)،(ثاخت)،(دسبحا)،(دسبحاح)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت کربن ایران-سهامی عام-43/75%شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی-سهامی عام-20/2%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ12/89%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین1/8%شخص حقیقی1/08%صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد