دلقما
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
6
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
1
0
%
حجم
سهم
5
0
1
0
3
0
/
6
0
8
0
K
تصویر نماد دلقما

دلقما

|مجاز
دارویی و بهداشتی لقمان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
6
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
1
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
1
0
3
0
/
6
0
8
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  2
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/78
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,409پایین ترین قیمت2,409

  بازده ماهانه

  دلقماصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -913/52 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

دلقما
2,507بازه قیمت روز2,409
249/98 M
حقیقی
1/16 B
987/46 M
حقوقی
73/94 M
 • تعداد معاملات
  3
  0
  4
  0
 • ارزش بازار
  16/53 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -913/52 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  14/70 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/14
 • حجم عرضه1/69 M
 • حجم تقاضا1/74 M
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
2,4092,028,15222
2,45943,0002
2,4602,000,0005
2,49740,0001
2,49814,0002
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/74
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  4/93 Mسهم
 • تعداد سهام
  6,735,150,000
 • درصد شناور
  %15/92
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/07
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۴۲۰:۳۵”
  اطلاعیه درخصوص حذف سفارشات در برخی از نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۴۲۰:۳۳”
  اطلاعیه درخصوص حذف سفارشات در برخی از نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۴/۲۷۱۲:۳۸”
  حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(نمرينو)،(لپارس)،(خبهمن)،(كمنگنز)،(دلقما)
  ۱۴۰۲/۴/۲۰۱۳:۱۲”
  توقف نمادهاي معاملاتي(زمگسا)،(دزهراوي)،(دلقما)
  ۱۴۰۲/۴/۱۱۱۲:۵۸”
  توقف نماد (دلقما1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه جامعه الامام الصادق علیه السلام70/74%شرکت طاهرایران-سهامی خاص-11/61%BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی سهم آشنایکم1/73%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد