دلقما
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/35%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/22%
حجم
1
0
/
6
0
3
0
M
تصویر نماد دلقما

دلقما

|مجاز
دارویی لقمان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/35%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/22%
حجم معاملات
1
0
/
6
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  1
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  1/36
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,220پایین ترین قیمت3,130

  بازده ماهانه

  دلقماصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  243,496,868ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

دلقما
 • ارزش بازار
  21/24 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  8
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  243/50 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  78/80 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/95
3,303بازه قیمت روز2,989
4/81 B
حقیقی
4/56 B
352/83 M
حقوقی
596/33 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/85
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  4/76 Mسهم
 • تعداد سهام
  6,735,150,000
 • درصد شناور
  %16/18
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/14
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه جامعه الامام الصادق علیه السلام70/73%شرکت طاهرایران-سهامی خاص-11/61%BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی سهم آشنایکم1/48%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد