دکوثر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/11%
حجم
4
0
/
1
0
7
0
M
تصویر نماد دکوثر

دکوثر

|مجاز
داروسازی کوثر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/11%
حجم معاملات
4
0
/
1
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  7
  0
  /
  7
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/49
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,190پایین ترین قیمت8,950

  بازده ماهانه

  دکوثرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1,438,542,370ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

دکوثر
 • ارزش بازار
  15/40 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  5
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/24
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/44 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  289/17 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/75
9,700بازه قیمت روز8,440
34/12 B
حقیقی
35/56 B
3/61 B
حقوقی
2/17 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/61
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/59 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,700,000,000
 • درصد شناور
  %42/87
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/14
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی18/34%شخص حقیقی11/31%شخص حقیقی6/74%شخص حقیقی3/99%شخص حقیقی3/99%شخص حقیقی3/68%شرکت نوردوتولیدقطعات فولادی-سهامی عام-2/33%شرکت مدیریت توسعه سپندفردا-سهامی خاص-2/12%شخص حقیقی2/08%PRXسبد-شرک63048--شرک79403-1/35%شخص حقیقی1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد