وپخش
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
4
0
9
0
%
حجم
سهم
1
0
/
0
0
5
0
M
تصویر نماد وپخش

وپخش

|مجاز
هلدینگ داروپخش|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
4
0
9
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
/
0
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  /
  7
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت16,240پایین ترین قیمت15,920

  بازده ماهانه

  وپخشصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -12/27 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وپخش
16,560بازه قیمت روز15,920
1/26 B
حقیقی
13/53 B
12/27 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  5
  0
  9
  0
  0
  0
 • ارزش بازار
  135/74 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -12/27 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  35/94 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/09
 • حجم عرضه208/63 K
 • حجم تقاضا4/53 K
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
15,92069,02612
15,9903,4001
16,0003,9532
16,1005,6352
16,17019,9731
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
6/02
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/36 Mسهم
 • تعداد سهام
  8,400,000,000
 • درصد شناور
  %8/17
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/1
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۲۰:۲۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۹۱۸:۵۸”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۱/۲۶۲۰:۳۳”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۹۱۸:۵۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۴۲۰:۳۵”
  اطلاعیه درخصوص حذف سفارشات در برخی از نمادهای معاملاتی
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام-71/79%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -17/27%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/57%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد