مداران
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/45%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/47%
حجم
1
0
/
8
0
1
0
M
تصویر نماد مداران

مداران

|مجاز
داده پردازی ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/45%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/47%
حجم معاملات
1
0
/
8
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  5
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -12/24
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,930پایین ترین قیمت5,770

  بازده ماهانه

  مدارانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -5,965,246,950ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

مداران
 • ارزش بازار
  17/17 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  2
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/09
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -5/97 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  58/03 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/47
6,370بازه قیمت روز5,770
4/41 B
حقیقی
10/38 B
6/13 B
حقوقی
165/58 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/75
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/65 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,950,000,000
 • درصد شناور
  %13/07
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 19/26
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک رفاه کارگران-سهامی عام-51/67%مجتمع اقتصادی کمیته امدادامام خمینی-ره-27/81%شخص حقیقی2/88%شرکت توسعه سرمایه رفاه-سهامی خاص-2/14%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین1/22%شرکت بیمه البرز-سهامی عام -1/21%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد