شکربن
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/67%
حجم
1
0
2
0
/
1
0
0
0
M
تصویر نماد شکربن

شکربن

|مجاز
کربن ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/67%
حجم معاملات
1
0
2
0
/
1
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  3
  0
  /
  2
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  7/19
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,270پایین ترین قیمت5,900

  بازده ماهانه

  شکربنصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  38,053,401,700ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شکربن
 • ارزش بازار
  38/63 Tریال
 • تعداد معاملات
  8
  0
  2
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/19
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  38/05 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  201/56 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/13
6,430بازه قیمت روز5,590
54/42 B
حقیقی
16/37 B
18/69 B
حقوقی
56/75 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/19
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/55 Mسهم
 • تعداد سهام
  6,385,128,000
 • درصد شناور
  %37/61
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/62
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی-سهامی عام-42/56%شرکت سرمایه گذاری هامون کیش-سهامی خاص-6/75%شرکت بیمه دانا-سهامی عام-2/3%شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -1/98%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر1/98%شخص حقیقی1/89%شخص حقیقی1/55%شخص حقیقی1/2%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین1/18%شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد