شکربن
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم
سهم
4
0
/
3
0
6
0
M
تصویر نماد شکربن

شکربن

|مجاز
کربن ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم معاملات
سهم
4
0
/
3
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  2
  0
  /
  3
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,510پایین ترین قیمت7,300

  بازده ماهانه

  شکربنصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  6/03 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شکربن
7,920بازه قیمت روز6,900
27/29 B
حقیقی
21/26 B
4/29 B
حقوقی
10/32 B
 • تعداد معاملات
  4
  0
  3
  0
  6
  0
 • ارزش بازار
  47/31 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  6/03 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  220/09 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/72
 • حجم عرضه1/72 M
 • حجم تقاضا332/53 K
تعدادحجم خریدقیمت
4222,3937,300
987,4737,290
881,2307,280
10141,8007,270
890,0207,260
قیمتحجم فروشتعداد
7,3507391
7,3602,3202
7,3701,0001
7,3801,0001
7,3904,5182
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/22
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/55 Mسهم
 • تعداد سهام
  6,385,128,000
 • درصد شناور
  %38/60
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/78
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۲۸۲۰:۵۹”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۲۱۲:۴۸”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(اسیاتک)،(شپدیس)،(وبانک)،(ثامید)،(دفارا)،(شکربن)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۲۱۱:۵۳”
  توقف نماد (شکربن1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۱۱۶:۲۶”
  توقف نماد (شکربن1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۱۱۲:۵۲”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(اخابر)،(شکربن)،(خراسان)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی-سهامی عام-42/56%شرکت سرمایه گذاری هامون کیش-سهامی خاص-6/76%شرکت بیمه دانا-سهامی عام-2/3%شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -1/98%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر1/98%شخص حقیقی1/89%شخص حقیقی1/55%شخص حقیقی1/2%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین1/18%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد