تکمبا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
9
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
6
0
4
0
%
حجم
سهم
1
0
/
8
0
2
0
M
تصویر نماد تکمبا

تکمبا

|مجاز
کمباین سازی ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
9
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
6
0
4
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
/
8
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  7
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -6/02
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,040پایین ترین قیمت6,990

  بازده ماهانه

  تکمباصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -4/61 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

تکمبا
7,270بازه قیمت روز6,990
8/11 B
حقیقی
12/72 B
4/61 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  1
  0
  3
  0
  3
  0
 • ارزش بازار
  12/08 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/11
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -4/61 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  180/23 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/75
 • حجم عرضه1/31 M
 • حجم تقاضا189/54 K
تعدادحجم خریدقیمت
11,0006,770
19006,700
11,0006,520
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
7,06050,0001
7,1203,0001
7,13068,5742
7,2505,0001
7,26050,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/3
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/58 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,723,027,000
 • درصد شناور
  %30/68
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/68
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۲۷۱۳:۵۰”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(تکمبا)،(ملت)
  ۱۴۰۳/۱/۲۱۱۲:۴۱”
  توقف نمادهای معاملاتی(تکمبا)،(ملت)
  ۱۴۰۲/۴/۱۹۱۲:۳۴”
  حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(غشاذر)،(اخابر)،(پلاسك)،(آبادا)،(تكمبا)،(فاما)
  ۱۴۰۲/۴/۱۸۱۳:۵۷”
  بازگشايي نمادهاي معاملاتي(لابسا)،(تكمبا)،(فاما)،(ستران)،(دپارس)
  ۱۴۰۲/۴/۱۲۱۳:۱۶”
  توقف نمادهاي معاملاتي(ستران)،(تكمبا)،(دپارس)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  سازمان آستان قدس رضوی65/94%شخص حقیقی1/18%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی فخررضوی1/16%شخص حقیقی1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد