تکمبا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/22%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/63%
حجم
3
0
/
4
0
1
0
M
0

تکمبا

|مجاز
کمباین‌ سازی‌ ایران‌|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/22%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/63%
حجم
3
0
/
4
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  2
  0
  /
  6
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -8/83
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+5/9%
  • صنعت+1/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,910پایین ترین قیمت6,490

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۲
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۱
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 11/46 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  3
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/2%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/39 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 189/24 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/74
7,300بازه قیمت روز6,360
20/44 B
حقیقی
21/83 B
2/21 B
حقوقی
815/90 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/54
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/78 M
 • تعداد سهام1,723,027,000
 • سهام شناور
  31/68 %
نسبت‌های مالی
 • P/E19/09
 • P/Eگروه14/63
 • EPS346
 • P/S
  1/93
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 3/03 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 3/67 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 5/50 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 19/86 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 25/80 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  آستان قدس رضوی-معاف ازمالیات-65/94%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی فخررضوی1/32%شخص حقیقی1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی فخررضوی
  22/84 M
  56/46 K

نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وتوشهوتوشه
6,8500/15
16/17 B
41/10 T
5/54%
-1/88 B
1/346/73
لازمالازما
66,2002/96
72/68 B
14/40 T
1/94%
-19/89 B
0/43201/43
تپکوتپکو
2,1223
86/85 B
44/82 T
6/04%
-8/07 B
2/1745/65
لخانهلخانه
26,850-2/98
99/62 M
24/16 T
3/25%
0/00
1403/24
تکنوتکنو
9,1007/01
155/70 B
7/64 T
1/03%
70/09 B
1/45124/06
تراک
ت
1,8039/99
202/66 M
91/95 B
0/01%---
تپمپیتپمپی
13,9500/14
23/20 B
30/69 T
4/13%
-6/61 B
1/26/52
تفیروتفیرو
44,2002/91
21/39 M
530/40 B
0/07%
0/00
120/47
لخزرلخزر
14,6300/89
7/66 B
24/33 T
3/28%
2/00 B
1/917/21
تایراتایرا
8,690-2/38
22/92 B
111/23 T
14/98%
2/72 B
0/816/58
تکشاتکشا
65,110-4/99
42/26 B
13/02 T
1/75%
2/25 B
0/8383/94
لابسالابسا
7,2404/93
83/47 B
19/55 T
2/63%
10/84 B
1/5514/21
لسرمالسرما
29,080-3/64
10/34 B
6/34 T
0/85%
509/09 M
0/9771/17
لبوتانلبوتان
14,670-1/35
7/06 B
36/67 T
4/94%
-2/24 B
0/212/56
توربو
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
تمحرکهتمحرکه
8,120-0/25
8/04 B
2/88 T
0/39%
0/00
1/35-
تاتمستاتمس
118,800-2/99
506/04 M
13/76 T
1/85%
0/00
0/5-
انتخابانتخاب
28,150-2/44
38/60 B
281/50 T
37/91%
-13/11 B
1/04-
گلدیراگلدیرا
8,3400/98
210/17 B
69/75 T
9/39%
-38/33 B
0/94-