تکمبا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/03%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/24%
حجم
5
0
/
0
0
4
0
M
تصویر نماد تکمبا

تکمبا

|مجاز
کمباین سازی ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/03%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/24%
حجم معاملات
5
0
/
0
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  8
  0
  /
  2
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -5/95
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,940پایین ترین قیمت9,350

  بازده ماهانه

  تکمباصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -12,632,500,610ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

تکمبا
 • ارزش بازار
  16/49 Tریال
 • تعداد معاملات
  8
  0
  7
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/29
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -12/63 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  199/20 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/88
10,360بازه قیمت روز9,020
35/26 B
حقیقی
47/89 B
12/87 B
حقوقی
234/78 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/14
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/70 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,723,027,000
 • درصد شناور
  %33/02
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/25
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  سازمان آستان قدس رضوی65/94%شخص حقیقی1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد