کچاد

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/62%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/87%
حجم
7
0
/
5
0
0
0
M
0

کچاد

|مجاز
معدنی وصنعتی چادرملو|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/62%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/87%
حجم
7
0
/
5
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  1
  0
  /
  7
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -386/35
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/3%
  • صنعت-4/4%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,700پایین ترین قیمت5,510

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۳
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 1539/40 T
 • تعداد معاملات
  9
  0
  3
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -8/15 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 68/64 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/24
6,120بازه قیمت روز5,320
29/45 B
حقیقی
37/60 B
12/31 B
حقوقی
4/16 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
27/8
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 16/11 M
 • تعداد سهام271,500,000,000
 • سهام شناور
  47/37 %
نسبت‌های مالی
 • P/E6/93
 • P/Eگروه12/76
 • EPS804
 • P/S
  3/34
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 9/11 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 11/62 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 13/09 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 53/56 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 75/81 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -37/94%شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات -سهامی عام17/46%شرکت فولادمبارکه اصفهان8/87%شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام-2/31%شرکت فولادمبارکه اصفهان بخش22/16%بانک سپه1/63%شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-1/48%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/18%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/14%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کمنگنزکمنگنز
16,990-3/04
16/54 B
25/15 T
0/45%
-116/00 M
1/0712/97
کدماکدما
77,780-0/96
233/73 B
19/45 T
0/35%
-116/98 M
1/29257/95
کاماکاما
4,920-2/74
216/57 B
98/40 T
1/78%
25/05 B
0/6213/24
ومعادنومعادن
4,635-0/79
56/43 B
891/90 T
16/11%
-14/19 B
0/56/44
تکنارتکنار
64,500-2/9
11/11 B
3/87 T
0/07%
-2/10 B
0/8845/83
کنورکنور
19,460-2/61
11/67 B
248/52 T
4/49%
-3/63 B
0/3211/06
کرویکروی
6,760-3/05
22/89 B
67/60 T
1/22%
1/47 B
0/664/28
کبافقکبافق
32,630-0/82
10/83 B
39/65 T
0/72%
-3/89 B
0/5414/6
کگلکگل
5,900-2/19
50/81 B
1947/00 T
35/16%
11/00 B
1/0110/48
وامیروامیر
340,800-2/99
10/47 B
28/63 T
0/52%
-1/23 B
0/687/59
کگهرکگهر
49,9500
16/27 B
1248/75 T
22/55%
-5/80 B
0/3210/56
تاصیکوتاصیکو
7,900-0/25
117/48 B
533/25 T
9/63%
-99/70 B
0/157/42
اپالاپال
13,330-2/02
19/90 B
133/30 T
2/41%
-1/42 B
0/93-
فزرفزر
40,8500/24
127/62 B
122/55 T
2/21%
-20/08 B
0/97-
تجلیتجلی
2,058-2/38
12/97 B
127/60 T
2/3%
-61/26 M
0/73-
کرومیت
ک
1,0000
0/00
1/55 T
0/03%---