کچاد
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/4%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
0
0
/
3
0
2
0
M
تصویر نماد کچاد

کچاد

|مجاز
معدنی وصنعتی چادرملو|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/4%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
1
0
0
0
/
3
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  0
  0
  /
  5
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,040پایین ترین قیمت4,900

  بازده ماهانه

  کچادصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -18,927,527,970ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کچاد
 • ارزش بازار
  1352/07 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  8
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -18/93 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  80/44 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/35
5,320بازه قیمت روز4,640
16/09 B
حقیقی
35/01 B
34/45 B
حقوقی
15/53 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
19/48
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  23/67 Mسهم
 • تعداد سهام
  271,500,000,000
 • درصد شناور
  %25/86
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/12
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -38/44%شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات -سهامی عام17/4%شرکت فولادمبارکه اصفهان8/86%شرکت سرمایه گذاری سپه -سهامی عام -2/31%شرکت فولادمبارکه اصفهان بخش22/16%شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-1/48%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/18%بانک سپه1/17%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/14%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد