چدن

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/04%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
/
9
0
1
0
M
0

چدن

|مجاز
تولیدی چدن سازان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/04%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
/
9
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  3
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/7%
  • صنعت-5/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/1%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,853پایین ترین قیمت2,779

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 30/81 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  9
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 115/05 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 39/06 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/39
2,883بازه قیمت روز2,507
4/26 B
حقیقی
4/11 B
12/40 M
حقوقی
157/41 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
19/03
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 4/40 M
 • تعداد سهام11,000,000,000
 • سهام شناور
  38/95 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه21/99
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی8/34%شخص حقیقی6/96%شخص حقیقی3/78%شخص حقیقی3/77%شخص حقیقی3/38%شخص حقیقی3/35%شخص حقیقی3/09%شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -3/03%شخص حقیقی2/87%شخص حقیقی2/84%شخص حقیقی2/77%شخص حقیقی2/63%شخص حقیقی2/43%شخص حقیقی1/8%شخص حقیقی1/79%شخص حقیقی1/79%شرکت آواتجارت سعید-سهامی خاص-1/35%شخص حقیقی1/34%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .اکسیرسودا1/33%شخص حقیقی1/28%شرکت گروه مالی بانک مسکن-سهامی عام-1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .اکسیرسودا
  146/38 M
  -342/25 K

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فبستمفبستم
13,6502/93
356/11 M
3/86 T
2/38%
0/00
3-
فنرژیفنرژی
44,000-1/93
838/45 M
7/18 T
4/43%
0/00
0/13-
تبریز
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
فبیرافبیرا
4,716-2/05
284/89 M
8/36 T
5/16%
-284/89 M
--
فسلیرفسلیر
26,5712/95
29/37 B
2/66 T
1/64%---
فجوشفجوش
1,782-2/97
467/69 M
3/76 T
2/32%
0/00
0/67-
فاراکفاراک
1,8760/32
3/61 B
38/72 T
23/91%
0/00
0/88-
فجامفجام
7,770-0/13
99/67 M
6/99 T
4/32%
-5/89 M
1/37-
فلامیفلامی
13,360-1/67
19/92 B
8/02 T
4/95%
-650/43 M
0/39-
فامافاما
11,1800/72
167/15 M
39/13 T
24/17%
-41/01 M
--
فاذرفاذر
1,7222/28
6/13 B
31/21 T
19/28%
0/00
1/43-
کیاکیا
13,8404/37
20/76 B
3/05 T
1/89%-1/27-
فکمندفکمند
23,4002/99
64/15 M
8/96 T
5/54%
0/00
1-