وبصادر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
6
0
%
حجم
سهم
2
0
6
0
/
8
0
9
0
M
تصویر نماد وبصادر

وبصادر

|مجاز
بانک صادرات ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
6
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
6
0
/
8
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  4
  0
  /
  2
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,698پایین ترین قیمت1,639

  بازده ماهانه

  وبصادرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -18/41 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وبصادر
1,705بازه قیمت روز1,639
25/55 B
حقیقی
43/95 B
18/70 B
حقوقی
290/40 M
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  0
  0
  7
  0
  9
  0
 • ارزش بازار
  357/92 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -18/41 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  81/62 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/25
 • حجم عرضه17/34 M
 • حجم تقاضا8/05 M
تعدادحجم خریدقیمت
13,1051,633
13,0741,627
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
1,63914,296,796128
1,641980,0194
1,64320,0001
1,651801,4263
1,65372,7542
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
6/95
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  69/52 Mسهم
 • تعداد سهام
  215,353,972,000
 • درصد شناور
  %49/35
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه3/26
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۶:۲۳”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۳/۱۱۵:۳۰”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۳۰۱۹:۳۹”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۹:۰۴”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۵:۱۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
 • نمودار ترکیب سهامداران

  دولت جمهوری اسلامی ایران9/79%IFMصندوق س.ا.بازارگردانی سپهربازارسرمایه8/95%صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم5/68%BFMصندوق س.ا.بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات3/03%شرکت سرمایه گذاری خوارزمی -سهامی عام -2/94%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-2/63%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-2/49%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/87%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/82%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/64%شرکت س اآذربایجان شرقی س.خ-م ک م ف ع-1/45%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -1/43%شرکت س امازندران س.خ-م ک م ف ع-1/34%شرکت س اکرمان س.خ-م ک م ف ع-1/25%شرکت س اآذربایجان غربی س.خ-م ک م ف ع-1/12%شرکت س اسیستان وبلوچستان س.خ-م ک م ف ع-1/12%شرکت س اگیلان س.خ-م ک م ف ع-1/06%موسسه توسعه همیاری سپهر1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد