لبوتان

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/52%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/18%
حجم
7
0
0
0
8
0
/
2
0
5
0
K
0

لبوتان

|ممنوع-متوقف
گروه‌صنعتی‌بوتان‌|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/52%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/18%
حجم
7
0
0
0
8
0
/
2
0
5
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  0
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -22/78
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/3%
  • صنعت+1/5%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,440پایین ترین قیمت14,010

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 35/88 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  1
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت
  0/03%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 1/05 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 62/89 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/2
29,600بازه قیمت روز10
6/35 B
حقیقی
10/73 B
4/56 B
حقوقی
180/78 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/96
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00 M
 • تعداد سهام2,500,000,000
 • سهام شناور
  12/93 %
نسبت‌های مالی
 • P/E12/56
 • P/Eگروه14/63
 • EPS1,162
 • P/S
  0/56
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه توسعه بوتان-سهامی خاص-66/79%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-10/33%شخص حقیقی3/21%BFMصندوق.س.ا.ب.الگوریتمی امیدفارابی2/07%شخص حقیقی1/92%شرکت صنعتی تولا-سهامی خاص-1/57%سازمان خصوصی سازی-وکالتی1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وتوشهوتوشه
6,8701/76
5/51 B
41/22 T
5/7%
-1/69 B
1/026/75
لازمالازما
67,9502/95
19/26 B
14/78 T
2/04%
0/00
1/14207/36
تپکوتپکو
2,1832/97
32/24 B
46/11 T
6/37%
3/50 B
2/81764/91
لخانهلخانه
26,850-2/98
99/62 M
24/16 T
3/34%
0/00
1403/24
تکنوتکنو
8,8605/35
43/54 B
7/44 T
1/03%
9/85 B
1/15125/86
تراک
ت
1,8039/99
202/66 M
91/95 B
0/01%---
تپمپیتپمپی
14,0500/07
11/25 B
30/91 T
4/27%
-1/17 B
1/156/55
تفیروتفیرو
44,2002/91
30/23 M
530/40 B
0/07%
0/00
-20/47
لخزرلخزر
14,6501/16
2/64 B
24/37 T
3/37%
486/23 M
1/237/17
تکمباتکمبا
6,6800
6/71 B
11/51 T
1/59%
-63/51 M
1/6819/82
تایراتایرا
8,690-1/25
9/06 B
111/23 T
15/37%
2/23 B
0/466/58
تکشاتکشا
65,5902/75
30/36 B
13/12 T
1/81%
-1/27 B
1/5987/82
لابسالابسا
7,2300/14
24/20 B
19/52 T
2/7%
-168/54 M
1/8114/48
لسرمالسرما
29,440-0/69
6/11 B
6/42 T
0/89%
-280/66 M
1/8873/47
توربو
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
تمحرکهتمحرکه
8,090-1/85
4/35 B
2/87 T
0/4%
0/00
1/35-
تاتمستاتمس
118,800-2/99
50/48 M
13/76 T
1/9%
0/00
1-
انتخابانتخاب
28,7001/6
12/77 B
287/00 T
39/66%
-2/18 B
1/29-
گلدیراگلدیرا
8,210-1/56
88/60 B
68/67 T
9/49%
-14/30 B
0/77-