لبوتان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/09%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/83%
حجم (مشکوک)
4
0
/
1
0
4
0
M
0

لبوتان

|مجاز
گروه صنعتی بوتان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/09%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/83%
حجم(مشکوک)
4
0
/
1
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  7
  0
  /
  7
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  32/38
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+14/51%
  • صنعت+8/54%
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت16,680پایین ترین قیمت15,150

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۷/۴
   افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 40/85 T
 • تعداد معاملات
  7
  0
  9
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/17%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 588/46 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 281/44 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/32
16,680بازه قیمت روز15,100
62/76 B
حقیقی
62/17 B
5/00 B
حقوقی
5/59 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
5/22
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00 M
 • تعداد سهام2,500,000,000
 • سهام شناور
  12/96 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/65
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه توسعه بوتان-سهامی خاص-66/79%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-10/33%شخص حقیقی3/21%BFMصندوق.س.ا.ب.الگوریتمی امیدفارابی2/04%شخص حقیقی1/92%شرکت صنعتی تولا-سهامی خاص-1/57%سازمان خصوصی سازی-وکالتی1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق.س.ا.ب.الگوریتمی امیدفارابی
  51/23 M
  30/40 K

نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وتوشهوتوشه
7
0
,
3
0
8
0
0
0
0/14%
7
0
3
0
/
8
0
2
0
B
0
44/28 T
5/66%
16/35 B
1/56-
لازمالازما
5
0
6
0
,
1
0
0
0
0
0
0/18%
1
0
/
4
0
9
0
B
0
12/20 T
1/56%
0
17-
تپکوتپکو
2
0
,
7
0
2
0
4
0
-2/71%
1
0
0
0
4
0
/
4
0
2
0
B
0
57/54 T
7/36%
-27/20 B
0/65-
لخانهلخانه
1
0
7
0
,
6
0
2
0
0
0
-0/17%
4
0
/
7
0
3
0
B
0
15/86 T
2/03%
0
1/03-
تکنوتکنو
7
0
,
1
0
0
0
0
0
-1/39%
5
0
0
0
/
4
0
9
0
B
0
5/96 T
0/76%
-707/01 M
0/39-
تپمپیتپمپی
1
0
2
0
,
7
0
3
0
0
0
-0/63%
1
0
2
0
/
6
0
4
0
B
0
28/01 T
3/58%
-551/35 M
0/45-
تفیروتفیرو
5
0
0
0
,
6
0
0
0
0
0
2/95%
5
0
0
0
/
6
0
0
0
K
0
607/20 B
0/08%
50/60 K
--
لخزرلخزر
1
0
5
0
,
4
0
0
0
0
0
-0/84%
5
0
/
1
0
2
0
B
0
25/61 T
3/27%
-1/75 B
0/47-
تکمباتکمبا
7
0
,
8
0
9
0
0
0
-2/59%
3
0
9
0
/
2
0
9
0
B
0
13/59 T
1/74%
-11/99 B
0/66-
تایراتایرا
9
0
,
0
0
5
0
0
0
2/26%
2
0
5
0
2
0
/
2
0
3
0
B
0
115/84 T
14/81%
6/77 B
0/7-
تکشاتکشا
4
0
5
0
,
4
0
6
0
0
0
0/38%
1
0
3
0
/
6
0
5
0
B
0
9/09 T
1/16%
-168/17 M
1/25-
لابسالابسا
8
0
,
9
0
0
0
0
0
-4/09%
5
0
9
0
/
4
0
0
0
B
0
24/03 T
3/07%
-6/26 B
0/29-
لسرمالسرما
3
0
0
0
,
5
0
5
0
0
0
-0/75%
8
0
/
4
0
4
0
B
0
6/66 T
0/85%
-427/04 M
0/67-
تمحرکهتمحرکه
7
0
,
6
0
3
0
0
0
2/83%
3
0
3
0
/
9
0
0
0
B
0
2/71 T
0/35%
1/53 B
1/67-
تاتمستاتمس
1
0
0
0
4
0
,
4
0
5
0
0
0
-0/14%
2
0
/
0
0
4
0
B
0
12/09 T
1/55%
0
0/36-
انتخابانتخاب
3
0
0
0
,
7
0
0
0
0
0
5/86%
2
0
8
0
5
0
/
5
0
2
0
B
0
307/00 T
39/25%
97/55 B
2/88-
گلدیراگلدیرا
7
0
,
2
0
1
0
0
0
0/42%
1
0
0
0
1
0
/
1
0
5
0
B
0
60/30 T
7/71%
-29/88 B
1-