لبوتان

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/18%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/86%
حجم
7
0
4
0
2
0
/
0
0
0
0
K
0

لبوتان

|ممنوع-متوقف
گروه‌صنعتی‌بوتان‌|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/18%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/86%
حجم
7
0
4
0
2
0
/
0
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  9
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -19/93
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/3%
  • صنعت+2%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,110پایین ترین قیمت14,520

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 37/00 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  7
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/03%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -4/38 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 62/89 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/2
15,540بازه قیمت روز14,060
6/35 B
حقیقی
10/73 B
4/56 B
حقوقی
180/78 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
5/12
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00 M
 • تعداد سهام2,500,000,000
 • سهام شناور
  12/93 %
نسبت‌های مالی
 • P/E12/56
 • P/Eگروه14/63
 • EPS1,162
 • P/S
  0/56
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/04 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/57 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه توسعه بوتان-سهامی خاص-66/79%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-10/33%شخص حقیقی3/21%BFMصندوق.س.ا.ب.الگوریتمی امیدفارابی2/07%شخص حقیقی1/92%شرکت صنعتی تولا-سهامی خاص-1/57%سازمان خصوصی سازی-وکالتی1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وتوشهوتوشه
6,8400/44
19/64 B
41/04 T
5/68%
-1/12 B
2/496/75
لازمالازما
64,300-0/38
111/40 B
13/99 T
1/94%
-19/59 B
1/06200/21
تپکوتپکو
2,068-2/4
81/05 B
43/68 T
6/05%
-8/08 B
0/87724/65
لخانهلخانه
26,850-2/98
99/62 M
24/16 T
3/35%
0/00
1403/24
تکنوتکنو
8,9006/78
69/20 B
7/48 T
1/03%
10/08 B
1/11123/79
تراک
ت
1,8039/99
202/66 M
91/95 B
0/01%---
تپمپیتپمپی
13,9901/37
13/83 B
30/78 T
4/26%
-1/52 B
1/566/54
تفیروتفیرو
42,9503
339/86 M
515/40 B
0/07%-119/89
لخزرلخزر
14,6100/2
8/42 B
24/30 T
3/37%
181/22 M
0/987/22
تکمباتکمبا
6,8301/48
23/77 B
11/77 T
1/63%
2/98 B
1/2619/85
تایراتایرا
8,780-1/25
15/87 B
112/38 T
15/56%
-514/09 M
1/166/66
تکشاتکشا
67,120-4/43
22/53 B
13/42 T
1/86%
-1/36 B
1/4286/68
لابسالابسا
6,9004/97
27/81 B
18/63 T
2/58%
2/95 B
3/5913/68
لسرمالسرما
29,140-4/52
17/58 B
6/35 T
0/88%
-698/73 M
0/6470/52
توربو
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
تمحرکهتمحرکه
8,0900/99
8/62 B
2/87 T
0/4%
0/00
1/35-
تاتمستاتمس
118,900-3/11
767/66 M
13/77 T
1/91%
0/00
2-
انتخابانتخاب
28,550-1/4
35/37 B
285/50 T
39/53%
-20/99 B
1/27-
گلدیراگلدیرا
8,5404/42
801/92 B
71/43 T
9/89%
181/12 B
1/4-