بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/31%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/32%
حجم
2
0
9
0
/
1
0
5
0
M
0

بورس

|مجاز
بورس اوراق بهادار تهران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/31%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/32%
حجم
2
0
9
0
/
1
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -41/9
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+14/95%
  • صنعت
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,100پایین ترین قیمت5,910

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۹/۱۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۹/۱۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 109/02 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/16%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -9/52 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 264/29 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/67
6,520بازه قیمت روز5,680
158/57 B
حقیقی
168/10 B
15/95 B
حقوقی
6/42 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
10/82
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 7/28 M
 • تعداد سهام18,200,000,000
 • سهام شناور
  44/57 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/04
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت پتروشیمی شازند-سهامی عام-2/5%کارگزاری وبورس اوراق بهاداررضوی-س.خ--م.م-2/5%شرکت گروه خدمات بازارسرمایه مفید-سهامی خاص -2/5%کارگزاری بانک کشاورزی2/49%شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -2/49%شرکت گروه مالی پارسیان -سهامی خاص -2/49%شرکت گروه مالی نمادغدیر-سهامی عام -2/49%شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی -سهامی عام -2/49%شرکت گروه مالی صباتامین -سهامی عام -2/49%کارگزاری بورس بیمه ایران2/49%شرکت بانک آینده-سهامی عام-2/49%کارگزاری بانک ملت2/44%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -2/37%شرکت گروه س .وت .صنایع ت پتروشیمی خلیج فارس -س .ع -2/04%شرکت بیمه البرز-سهامی عام -2/03%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -1/99%شرکت تامین سرمایه سپهر-سهامی خاص -1/96%کارگزاری بانک رفاه کارگران-سهامی خاص-1/95%کارگزاری بانک تجارت1/86%کارگزاری حافظ1/76%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-1/5%شرکت سرمایه گذاری پارس آریان -سهامی عام -1/4%کارگزاری بانک مسکن1/2%کارگزاری نهایت نگر-سهامی خاص-1/17%کارگزاری توسعه فردا-سهامی خاص-1/17%شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه1/03%کارگزاری بانک صنعت ومعدن1/01%شرکت سرمایه گذاری پایاتدبیرپارسا-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
امیدامید
3
0
,
8
0
4
0
1
0
0/39%
0
0
83/65 T
8/31%
1/08 B
1/39-
تنوینتنوین
2
0
,
3
0
1
0
4
0
-0/22%
0
0
89/09 T
8/85%
-344/94 M
0/66-
لوتوسلوتوس
3
0
,
5
0
9
0
5
0
-0/03%
0
0
125/83 T
12/49%
822/58 M
1/32-
کالاکالا
9
0
,
3
0
9
0
0
0
-2/19%
0
0
127/70 T
12/68%
-44/18 B
0/63-
فرابورسفرابورس
9
0
,
0
0
0
0
0
0
-2/6%
0
0
94/50 T
9/38%
-23/92 B
0/71-
تملتتملت
2
0
,
7
0
7
0
2
0
0/25%
0
0
74/84 T
7/43%
-5/85 B
2/02-
انرژیانرژی
2
0
6
0
,
7
0
9
0
0
0
-2/19%
0
0
72/33 T
7/18%
3/75 B
0/71-
امینامین
5
0
,
5
0
1
0
0
0
-0/36%
0
0
99/18 T
9/85%
-3/11 B
2/3-
تفارستفارس
3
0
,
1
0
1
0
5
0
-0/03%
0
0
31/15 T
3/09%
-7/66 B
0/65-
تماوندتماوند
4
0
,
3
0
2
0
0
0
-1/3%
0
0
60/48 T
6%
-343/54 M
0/37-
تکیمیا
ت
1
0
,
9
0
6
0
9
0
0/2%
0
0
39/38 T
3/91%
-15/24 B
2/75-