بورس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/85%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/35%
حجم
2
0
5
0
/
3
0
7
0
M
0

بورس

|مجاز
بورس اوراق بهادار تهران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/85%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/35%
حجم
2
0
5
0
/
3
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  7
  0
  /
  9
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -72/56
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/7%
  • صنعت
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,050پایین ترین قیمت5,760

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 106/11 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  0
  0
  1
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت
  0/14%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -44/05 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 131/21 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/34
6,380بازه قیمت روز5,560
102/61 B
حقیقی
146/66 B
44/39 B
حقوقی
332/73 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
10/56
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 7/28 M
 • تعداد سهام18,200,000,000
 • سهام شناور
  44/58 %
نسبت‌های مالی
 • P/E24/34
 • P/Eگروه11/33
 • EPS238
 • P/S
  15/74
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 20/96 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 21/12 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت پتروشیمی شازند-سهامی عام-2/5%شرکت گروه خدمات بازارسرمایه مفید-سهامی خاص-2/5%کارگزاری بانک کشاورزی2/49%شرکت گروه.م.سرمایه گذاری امید-س.ع-2/49%شرکت گروه مالی پارسیان-سهامی خاص-2/49%شرکت گروه مالی نمادغدیر-سهامی عام-2/49%شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام-2/49%شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام-2/49%کارگزاری وبورس اوراق بهاداررضوی-س.خ--م.م-2/49%کارگزاری بورس بیمه ایران2/49%شرکت بانک آینده-سهامی عام-2/49%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان-سهامی عام-2/37%شرکت گروه س.وت.صنایع ت پتروشیمی خلیج فارس-س.ع-2/04%شرکت بیمه البرز-سهامی عام-2/03%کارگزاری بانک ملت1/99%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام-1/99%شرکت تامین سرمایه سپهر-سهامی خاص-1/96%کارگزاری بانک رفاه کارگران-سهامی خاص-1/95%کارگزاری بانک تجارت1/86%کارگزاری حافظ1/76%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-1/5%کارگزاری بانک پاسارگاد-سهامی خاص-1/49%کارگزاری توسعه فردا-سهامی خاص-1/47%کارگزاری نهایت نگر-سهامی خاص-1/21%کارگزاری بانک مسکن1/2%شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه1/03%کارگزاری بانک صنعت ومعدن1/01%شرکت سرمایه گذاری پایاتدبیرپارسا-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
امیدامید
5,020-2/18
10/62 B
76/30 T
7/6%
-2/53 B
0/6111/34
تنوینتنوین
2,8601/05
7/53 B
110/11 T
10/96%
-4/05 B
0/245/9
لوتوسلوتوس
3,706-1/62
3/47 B
129/71 T
12/91%
-786/95 M
0/936/84
کالاکالا
10,360-3/21
116/65 B
140/90 T
14/03%
-22/89 B
0/6118/04
فرابورسفرابورس
11,050-4/72
319/95 B
92/82 T
9/24%
-70/10 B
0/428/04
سپرده
س
212-99/53
0/00
2/89 T
0/29%---
تملتتملت
2,6670/56
19/48 B
72/01 T
7/17%
-15/97 B
1/558/85
انرژیانرژی
28,580-1/67
122/36 B
77/17 T
7/68%
-5/28 B
0/6120/4
امینامین
5,660-3/16
22/92 B
101/88 T
10/14%
-3/22 B
2/57-
تمدن
ت
370-97/3
0/00
5/55 T
0/55%---
تفارستفارس
2,844-1/43
14/46 B
28/44 T
2/83%
-5/04 B
1/86-
تماوندتماوند
4,1750/24
4/42 B
58/45 T
5/82%
-4/32 B
0/17-
تکیمیا
ت
1,762-1/39
174/19 B
35/24 T
3/51%
-86/17 B
3/76-
تکاردان
ت
8,120-1/46
101/11 B
73/08 T
7/28%
-52/00 B
--