بورس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/05%
حجم
1
0
0
0
/
3
0
3
0
M
0

بورس

|مجاز
بورس اوراق بهادار تهران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/05%
حجم
1
0
0
0
/
3
0
3
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  9
  0
  /
  4
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  25/91
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-3/3%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,890پایین ترین قیمت5,630

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 104/83 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  9
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/06%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 359/02 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 175/69 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/76
6,230بازه قیمت روز5,430
105/24 B
حقیقی
110/79 B
32/09 B
حقوقی
26/54 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
10/45
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 7/28 M
 • تعداد سهام18,200,000,000
 • سهام شناور
  44/58 %
نسبت‌های مالی
 • P/E24/72
 • P/Eگروه11/33
 • EPS238
 • P/S
  15/98
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت پتروشیمی شازند-سهامی عام-2/5%شرکت گروه خدمات بازارسرمایه مفید-سهامی خاص-2/5%کارگزاری بانک کشاورزی2/49%شرکت گروه.م.سرمایه گذاری امید-س.ع-2/49%شرکت گروه مالی پارسیان-سهامی خاص-2/49%شرکت گروه مالی نمادغدیر-سهامی عام-2/49%شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام-2/49%شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام-2/49%کارگزاری وبورس اوراق بهاداررضوی-س.خ--م.م-2/49%کارگزاری بورس بیمه ایران2/49%شرکت بانک آینده-سهامی عام-2/49%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان-سهامی عام-2/37%شرکت گروه س.وت.صنایع ت پتروشیمی خلیج فارس-س.ع-2/04%شرکت بیمه البرز-سهامی عام-2/03%کارگزاری بانک ملت1/99%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام-1/99%شرکت تامین سرمایه سپهر-سهامی خاص-1/96%کارگزاری بانک رفاه کارگران-سهامی خاص-1/95%کارگزاری بانک تجارت1/86%کارگزاری حافظ1/76%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-1/5%کارگزاری بانک پاسارگاد-سهامی خاص-1/49%کارگزاری توسعه فردا-سهامی خاص-1/47%کارگزاری نهایت نگر-سهامی خاص-1/21%کارگزاری بانک مسکن1/2%شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه1/03%کارگزاری بانک صنعت ومعدن1/01%شرکت سرمایه گذاری پایاتدبیرپارسا-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
امیدامید
5,010-0/2
1/78 B
76/15 T
7/59%
-570/54 M
0/6811/43
تنوینتنوین
2,860-1/65
1/77 B
110/11 T
10/97%
-663/45 M
0/475/73
لوتوسلوتوس
3,695-0/78
3/52 B
129/32 T
12/89%
124/27 M
0/886/8
کالاکالا
10,2802/96
64/36 B
139/81 T
13/93%
1/13 B
1/1118/36
فرابورسفرابورس
9,0301/81
2/85 B
94/81 T
9/45%-0/430/41
سپرده
س
212-99/53
0/00
2/89 T
0/29%---
تملتتملت
2,6690/23
4/62 B
72/06 T
7/18%
-2/61 B
2/378/82
انرژیانرژی
28,3502/07
67/64 B
76/55 T
7/63%
18/10 B
0/98119/81
امینامین
5,580-3/51
8/54 B
100/44 T
10/01%
-3/12 B
2/42-
تمدن
ت
370-97/3
0/00
5/55 T
0/55%---
تفارستفارس
2,8952/81
32/19 B
28/95 T
2/88%
11/86 B
2/55-
تماوندتماوند
4,2140/76
3/74 B
59/00 T
5/88%
677/47 M
7/86-
تکیمیا
ت
1,7610/28
29/24 B
35/22 T
3/51%
-17/00 B
2/04-
تکاردان
ت
8,0800/25
69/99 B
72/72 T
7/25%
-43/77 B
--