بفجر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/68%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/16%
حجم
7
0
9
0
5
0
/
1
0
1
0
K
0

بفجر

|مجاز
فجر انرژی خلیج فارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/68%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/16%
حجم
7
0
9
0
5
0
/
1
0
1
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  0
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -16/66
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+5/1%
  • صنعت+5/1%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت19,250پایین ترین قیمت18,350

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۲۹
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 370/89 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  8
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -11/50 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 71/50 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/36
20,000بازه قیمت روز18,100
1/72 B
حقیقی
13/21 B
13/29 B
حقوقی
1/79 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
31/44
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 4/00 M
 • تعداد سهام19,500,000,000
 • سهام شناور
  30/05 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/3
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس -سهامی عام -60%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/72%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/66%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .خلیج فارس1/55%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/43%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/25%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/22%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .خلیج فارس
  303/56 M
  8/47 K

نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وهوروهور
1,5910/19
4/41 B
121/20 T
10/27%
-1/32 B
0/77-
بمپنابمپنا
7,6000/26
1/35 B
58/73 T
4/98%
-205/39 M
1/09-
نیروگاه عباسپور
ن
1,0000
0/00
0/00
0%---
مشاور نیرو
م
100
0/00
0/00
0%---
دماونددماوند
23,8500/43
73/34 B
131/65 T
11/16%
-28/29 B
0/64-
مبینمبین
26,220-2/5
33/83 B
530/64 T
44/98%
-4/58 B
0/23-
بصبا
ب
1,0000
0/00
2/70 T
0/23%---
بکهنوجبکهنوج
1,4841/85
9/89 B
23/82 T
2/02%
-251/17 M
2/29-
بگیلانبگیلان
16,1600/19
4/04 B
69/49 T
5/89%
801/00 K
5/58-
بزاگرسبزاگرس
5,6201/09
15/60 B
33/72 T
2/86%
166/80 M
1/21-
بجهرمبجهرم
2,5762/6
55/02 B
62/20 T
5/27%
0/00
1/17-
آباداآبادا
11,470-2/41
7/75 B
28/68 T
2/43%
-181/31 M
2/45-
بپیوندبپیوند
13,040-0/61
8/12 B
39/12 T
3/32%
-103/28 M
3/93-
ومپنا
و
1,0000
0/00
20/00 T
1/7%---
بمولد
ب
6,810-0/58
75/45 B
57/69 T
4/89%
-33/17 B
--