بفجر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
1
0
4
0
%
حجم
ریال
6
0
9
0
1
0
/
1
0
7
0
K
تصویر نماد بفجر

بفجر

|مجاز
فجر انرژی خلیج فارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
1
0
4
0
%
حجم معاملات
ریال
6
0
9
0
1
0
/
1
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  1
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -16/87
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت21,910پایین ترین قیمت21,910

  بازده ماهانه

  بفجرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -15/01 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

بفجر
22,350بازه قیمت روز21,910
135/14 M
حقیقی
15/14 B
15/01 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  3
  0
  1
  0
 • ارزش بازار
  430/95 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -15/01 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  13/51 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/00
 • حجم عرضه1/43 M
 • حجم تقاضا1/18 K
تعدادحجم خریدقیمت
193121,380
125021,150
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
21,9101,359,64842
22,0001,2762
22,1301,5001
22,3203001
22,35016,5106
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
26/83
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  5/27 Mسهم
 • تعداد سهام
  19,500,000,000
 • درصد شناور
  %30/05
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/72
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۲۱:۴۶”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۴/۲۶۱۳:۳۸”
  توقف نمادهاي معاملاتي(بورس)،(بفجر)،(خكمك)،(فخوز)
  ۱۴۰۲/۴/۱۹۱۲:۳۸”
  بازگشايي نمادهاي معاملاتي(وصنا)،(كترام)،(دارو)،(ددام)،(شاملا)،(بفجر)
  ۱۴۰۲/۴/۱۹۱۱:۳۱”
  توقف نماد (بفجر1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
  ۱۴۰۲/۴/۱۷۱۴:۰۶”
  بازگشايي نماد معاملاتي(بفجر)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس-سهامی عام-60%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/72%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/66%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .خلیج فارس1/58%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/43%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/25%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/22%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد