بفجر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/73%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/11%
حجم
1
0
/
6
0
4
0
M
0

بفجر

|مجاز
فجر انرژی خلیج فارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/73%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/11%
حجم
1
0
/
6
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  9
  0
  /
  2
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -11/22
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/84%
  • صنعت-0/51%
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت18,070پایین ترین قیمت17,780

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۹/۱۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتایج کنفرانس پرسش و پاسخ سهامداران و مدیران شرکت- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۸/۲۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از 10 درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 348/86 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  9
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 12/31 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 201/56 M
 • قدرت خریدار به فروشنده4/03
18,800بازه قیمت روز17,020
14/51 B
حقیقی
2/20 B
14/73 B
حقوقی
27/04 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
22/95
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 5/58 M
 • تعداد سهام19,500,000,000
 • سهام شناور
  30/03 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/36
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس -سهامی عام -60%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/72%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/66%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .خلیج فارس1/56%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/43%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/25%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/22%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .خلیج فارس
  306/10 M
  61/64 K

نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وهوروهور
1
0
,
7
0
4
0
3
0
0/34%
6
0
/
5
0
3
0
B
0
132/78 T
8/74%
-2/66 B
1/42-
بمپنابمپنا
7
0
,
2
0
5
0
0
0
-1/23%
2
0
8
0
/
2
0
5
0
B
0
56/03 T
3/69%
-1/22 B
0/63-
ونیروونیرو
7
0
,
1
0
1
0
0
0
-2/47%
1
0
6
0
1
0
/
3
0
7
0
B
0
74/66 T
4/91%
-61/78 B
0/66-
دماونددماوند
2
0
3
0
,
5
0
0
0
0
0
4/44%
3
0
3
0
1
0
/
4
0
9
0
B
0
129/72 T
8/54%
269/80 B
7/17-
مبینمبین
8
0
,
7
0
9
0
0
0
-0/57%
2
0
7
0
/
9
0
8
0
B
0
533/67 T
35/11%
10/59 B
0/72-
بکهنوجبکهنوج
1
0
,
3
0
9
0
7
0
-0/99%
4
0
/
9
0
8
0
B
0
22/42 T
1/48%
-484/67 M
1/01-
بزاگرسبزاگرس
5
0
,
4
0
0
0
0
0
0/37%
1
0
4
0
/
2
0
9
0
B
0
32/40 T
2/13%
0
1/34-
بجهرمبجهرم
2
0
,
5
0
7
0
1
0
-2/21%
4
0
3
0
/
9
0
0
0
B
0
62/08 T
4/08%
-4/05 B
1/15-
آباداآبادا
1
0
1
0
,
6
0
2
0
0
0
-1/61%
1
0
6
0
/
2
0
2
0
B
0
29/05 T
1/91%
-182/62 M
3/88-
بپیوندبپیوند
1
0
7
0
,
2
0
2
0
0
0
0/58%
2
0
4
0
/
5
0
8
0
B
0
51/66 T
3/4%
-184/67 M
8/22-
بمولد
ب
5
0
,
4
0
9
0
0
0
0/37%
6
0
1
0
/
6
0
6
0
B
0
46/51 T
3/06%
0
5/7-