بفجر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/74%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1%
حجم
3
0
7
0
7
0
/
0
0
4
0
K
0

بفجر

|مجاز
فجر انرژی خلیج فارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/74%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1%
حجم
3
0
7
0
7
0
/
0
0
4
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  /
  3
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  11/11
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+5/7%
  • صنعت+5/1%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت19,480پایین ترین قیمت18,700

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۲۹
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 371/28 T
 • تعداد معاملات
  9
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -4/76 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 41/33 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/31
19,970بازه قیمت روز18,070
1/12 B
حقیقی
5/88 B
6/18 B
حقوقی
1/42 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
31/62
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 4/00 M
 • تعداد سهام19,500,000,000
 • سهام شناور
  30/05 %
نسبت‌های مالی
 • P/E5/87
 • P/Eگروه8/3
 • EPS3,296
 • P/S
  3/12
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/09 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/43 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 2/48 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 20/20 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 32/48 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 49/54 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس -سهامی عام -60%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/72%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/66%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .خلیج فارس1/55%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/43%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/25%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/22%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .خلیج فارس
  303/50 M
  -53/22 K

نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وهوروهور
1,6001/19
2/17 B
121/88 T
10/38%
-187/48 M
1/5733/93
بمپنابمپنا
7,470-3/16
12/74 B
57/73 T
4/92%
-8/80 B
0/2215/1
نیروگاه عباسپور
ن
1,0000
0/00
0/00
0%---
مشاور نیرو
م
100
0/00
0/00
0%---
دماونددماوند
23,700-0/42
40/82 B
130/82 T
11/14%
-13/72 B
1/1118/52
مبینمبین
26,120-1/68
29/28 B
528/61 T
45/02%
2/60 B
0/236/43
بصبا
ب
1,0000
0/00
2/70 T
0/23%---
بکهنوجبکهنوج
1,456-1/42
9/43 B
23/37 T
1/99%
-5/92 B
0/27-
بگیلانبگیلان
15,940-1/92
12/36 B
68/54 T
5/84%
-3/56 B
3/5717/67
بزاگرسبزاگرس
5,560-0/71
17/46 B
33/36 T
2/84%
1/60 B
0/9433/84
بجهرمبجهرم
2,599-0/23
55/72 B
62/75 T
5/34%
0/00
1/322/26
آباداآبادا
11,420-1/13
6/50 B
28/55 T
2/43%
383/60 M
6/24-
بپیوندبپیوند
12,800-2/53
18/61 B
38/40 T
3/27%
-1/32 B
2/27-
ومپنا
و
1,0000
0/00
20/00 T
1/7%---
بمولد
ب
6,790-0/59
56/41 B
57/52 T
4/9%
-15/24 B
--