غبهنوش
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/54%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/42%
حجم
2
0
8
0
2
0
/
9
0
1
0
K
تصویر نماد غبهنوش

غبهنوش

|مجاز
بهنوش ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/54%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/42%
حجم معاملات
2
0
8
0
2
0
/
9
0
1
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  /
  0
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  10/27
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت72,000پایین ترین قیمت68,500

  بازده ماهانه

  غبهنوشصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  6,458,072,120ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غبهنوش
 • ارزش بازار
  25/51 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  1
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/08
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  6/46 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  166/51 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/82
73,370بازه قیمت روز66,390
19/31 B
حقیقی
12/86 B
718/81 M
حقوقی
7/18 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/74
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  219/11 Kسهم
 • تعداد سهام
  360,000,000
 • درصد شناور
  %15/12
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/33
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا-سهامی خا50/07%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی12/1%شرکت توسعه بازاریابی وفروش برق صبا-سهامی خاص -11/61%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -11/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد