انرژی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/07%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/11%
حجم
2
0
/
3
0
9
0
M
0

انرژی

|مجاز
سایراشخاص بورس انرژی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/07%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/11%
حجم
2
0
/
3
0
9
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  7
  0
  /
  6
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  23/06
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/5%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت28,880پایین ترین قیمت27,900

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   اطلاع رسانی در خصوص علت تاخیر در ثبت افزایش سرمایه
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 76/55 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  5
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت
  0/09%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 18/10 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 152/80 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/98
30,580بازه قیمت روز26,580
94/89 B
حقیقی
81/76 B
19/14 B
حقوقی
32/26 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
7/42
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 720/00 K
 • تعداد سهام2,700,000,000
 • سهام شناور
  89/51 %
نسبت‌های مالی
 • P/E119/81
 • P/Eگروه11/33
 • EPS239
 • P/S
  138/28
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 4/77 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 4/65 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام2/5%شرکت سهامی بیمه ایران-سهامی خاص-1/74%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص-1/57%بانک رفاه کارگران-سهامی عام-1/23%شرکت ملی نفت ایران1/19%شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق.ب.کشوری-س خ1/13%بانک تجارت1/08%شرکت بانک پاسارگاد-سهامی عام-1/08%شرکت گروه مالی پارسیان-سهامی خاص-1/08%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام-1/05%شرکت گروه مالی ملت-سهام عام-1/02%شرکت گروه س.وت.صنایع ت پتروشیمی خلیج فارس-س.ع-1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بورسبورس
5,7602/81
59/46 B
104/83 T
10/16%
359/02 M
0/7624/72
امیدامید
5,010-0/2
1/78 B
76/15 T
7/38%
-570/54 M
0/6811/43
تنوینتنوین
2,860-1/65
1/77 B
110/11 T
10/67%
-663/45 M
0/475/73
لوتوسلوتوس
3,695-0/78
3/52 B
129/32 T
12/53%
124/27 M
0/886/8
کالاکالا
10,2802/96
64/36 B
139/81 T
13/55%
1/13 B
1/1118/36
فرابورسفرابورس
9,0301/81
2/85 B
94/81 T
9/19%-0/430/41
سپرده
س
212-99/53
0/00
2/89 T
0/28%---
تملتتملت
2,6690/23
4/62 B
72/06 T
6/98%
-2/61 B
2/378/82
امینامین
5,580-3/51
8/54 B
100/44 T
9/73%
-3/12 B
2/42-
تمدن
ت
370-97/3
0/00
5/55 T
0/54%---
تفارستفارس
2,8952/81
32/19 B
28/95 T
2/81%
11/86 B
2/55-
تماوندتماوند
4,2140/76
3/74 B
59/00 T
5/72%
677/47 M
7/86-
تکیمیا
ت
1,7610/28
29/24 B
35/22 T
3/41%
-17/00 B
2/04-
تکاردان
ت
8,0800/25
69/99 B
72/72 T
7/05%
-43/77 B
--