انرژی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/19%
حجم
5
0
/
1
0
1
0
M
0

انرژی

|مجاز
بورس انرژی ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/19%
حجم
5
0
/
1
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -46/62
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4/93%
  • صنعت
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت27,350پایین ترین قیمت26,430

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۲۴
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتایج برگزاری مناقصه- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۷/۲۲
   آگهی ثبت افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 72/33 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/19%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 3/75 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 151/22 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/71
29,300بازه قیمت روز25,480
136/09 B
حقیقی
132/35 B
867/21 M
حقوقی
4/61 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
7/18
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/08 M
 • تعداد سهام2,700,000,000
 • سهام شناور
  84/03 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/04
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات -سهامی عام2/5%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/74%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -1/57%شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع1/24%بانک رفاه کارگران-سهامی عام-1/23%شرکت ملی نفت ایران1/19%شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق .ب .کشوری -س خ1/13%بانک تجارت1/08%شرکت بانک پاسارگاد-سهامی عام-1/08%شرکت گروه مالی پارسیان -سهامی خاص -1/08%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -1/05%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بورسبورس
5
0
,
9
0
9
0
0
0
-1/32%
0
0
109/02 T
10/82%
-9/52 B
0/67-
امیدامید
3
0
,
8
0
4
0
1
0
0/39%
0
0
83/65 T
8/31%
1/08 B
1/39-
تنوینتنوین
2
0
,
3
0
1
0
4
0
-0/22%
0
0
89/09 T
8/85%
-344/94 M
0/66-
لوتوسلوتوس
3
0
,
5
0
9
0
5
0
-0/03%
0
0
125/83 T
12/49%
822/58 M
1/32-
کالاکالا
9
0
,
3
0
9
0
0
0
-2/19%
0
0
127/70 T
12/68%
-44/18 B
0/63-
فرابورسفرابورس
9
0
,
0
0
0
0
0
0
-2/6%
0
0
94/50 T
9/38%
-23/92 B
0/71-
تملتتملت
2
0
,
7
0
7
0
2
0
0/25%
0
0
74/84 T
7/43%
-5/85 B
2/02-
امینامین
5
0
,
5
0
1
0
0
0
-0/36%
0
0
99/18 T
9/85%
-3/11 B
2/3-
تفارستفارس
3
0
,
1
0
1
0
5
0
-0/03%
0
0
31/15 T
3/09%
-7/66 B
0/65-
تماوندتماوند
4
0
,
3
0
2
0
0
0
-1/3%
0
0
60/48 T
6%
-343/54 M
0/37-
تکیمیا
ت
1
0
,
9
0
6
0
9
0
0/2%
0
0
39/38 T
3/91%
-15/24 B
2/75-