انرژی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/04%
حجم
2
0
5
0
5
0
/
7
0
3
0
K
0

انرژی

|مجاز
سایراشخاص بورس انرژی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/04%
حجم
2
0
5
0
5
0
/
7
0
3
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  /
  1
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/77
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-3/5%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت28,300پایین ترین قیمت28,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   اطلاع رسانی در خصوص علت تاخیر در ثبت افزایش سرمایه
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 75/73 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -891/22 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 101/26 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/46
30,580بازه قیمت روز26,580
76/76 B
حقیقی
78/28 B
4/63 B
حقوقی
3/11 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
7/37
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 720/00 K
 • تعداد سهام2,700,000,000
 • سهام شناور
  89/51 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/33
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام2/5%شرکت سهامی بیمه ایران-سهامی خاص-1/74%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص-1/57%بانک رفاه کارگران-سهامی عام-1/23%شرکت ملی نفت ایران1/19%شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق.ب.کشوری-س خ1/13%بانک تجارت1/08%شرکت بانک پاسارگاد-سهامی عام-1/08%شرکت گروه مالی پارسیان-سهامی خاص-1/08%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام-1/05%شرکت گروه مالی ملت-سهام عام-1/02%شرکت گروه س.وت.صنایع ت پتروشیمی خلیج فارس-س.ع-1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بورسبورس
5,7000
6/18 B
103/74 T
10/09%
-45/60 M
1/33-
امیدامید
5,010-2/2
16/46 M
76/15 T
7/41%
0/00
1-
تنوینتنوین
2,8620/67
6/94 B
110/19 T
10/72%
-3/23 B
0/24-
لوتوسلوتوس
3,699-2/65
417/97 M
129/47 T
12/6%
305/15 M
4/45-
کالاکالا
10,1300/79
4/18 B
137/77 T
13/4%
16/90 M
0/63-
فرابورسفرابورس
11,050-4/72
319/95 B
92/82 T
9/03%
-70/10 B
0/4-
سپرده
س
212-99/53
0/00
2/89 T
0/28%---
تملتتملت
2,6680/11
456/92 M
72/04 T
7/01%
-456/92 M
--
امینامین
5,590-3/68
19/85 B
100/62 T
9/79%
-3/22 B
2/42-
تمدن
ت
370-97/3
0/00
5/55 T
0/54%---
تفارستفارس
2,8922/99
2/18 B
28/92 T
2/81%
648/19 M
1/4-
تماوندتماوند
4,274-0/24
10/10 M
59/84 T
5/82%
-5/07 M
0/98-
تکیمیا
ت
1,7591/25
4/06 B
35/18 T
3/42%
-2/65 B
2/63-
تکاردان
ت
8,080-0/49
2/54 B
72/72 T
7/08%
-1/74 B
--