ثبهساز
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/34%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/14%
حجم
3
0
2
0
/
2
0
7
0
M
تصویر نماد ثبهساز

ثبهساز

|مجاز
بهساز کاشانه تهران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/34%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/14%
حجم معاملات
3
0
2
0
/
2
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  1
  0
  /
  9
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  18/13
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,910پایین ترین قیمت2,809

  بازده ماهانه

  ثبهسازصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -4,216,384,648ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ثبهساز
 • ارزش بازار
  57/33 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  9
  0
  6
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/16
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -4/22 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  224/58 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی2/52
3,013بازه قیمت روز2,619
83/77 B
حقیقی
87/99 B
8/15 B
حقوقی
3/93 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
6/13
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  8/05 Mسهم
 • تعداد سهام
  20,130,787,000
 • درصد شناور
  %29/79
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 13/36
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر-سهامی خاص-64/15%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .تدبیرگران فردا2/32%صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان1/5%شخص حقیقی1/19%شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر-سهامی خاص -1/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد