دانا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/66%
حجم
3
0
7
0
/
8
0
8
0
M
تصویر نماد دانا

دانا

|مجاز
بیمه دانا|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/66%
حجم معاملات
3
0
7
0
/
8
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  8
  0
  /
  1
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  77/85
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,189پایین ترین قیمت3,002

  بازده ماهانه

  داناصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  9,310,478,878ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

دانا
 • ارزش بازار
  60/71 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  0
  0
  0
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/2
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  9/31 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  294/14 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/5
3,189بازه قیمت روز2,773
118/24 B
حقیقی
108/93 B
0
حقوقی
9/31 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/39
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  7/78 Mسهم
 • تعداد سهام
  19,457,022,000
 • درصد شناور
  %55/98
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/94
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مالی صباتامین -سهامی عام -11/75%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .اکسیرسودا8/73%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-3/04%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-2/88%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-2/29%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-2/23%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-2%شرکت س اآذربایجان شرقی س.خ-م ک م ف ع-1/77%شرکت س امازندران س.خ-م ک م ف ع-1/63%شرکت س اکرمان س.خ-م ک م ف ع-1/53%شرکت س اآذربایجان غربی س.خ-م ک م ف ع-1/37%شرکت س اسیستان وبلوچستان س.خ-م ک م ف ع-1/37%شرکت س اگیلان س.خ-م ک م ف ع-1/29%PRXسبد-شرک71185--شرک04729-1/1%شرکت س اگلستان س.خ-م ک م ف ع-1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد