پکرمان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/43%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/05%
حجم
5
0
4
0
2
0
/
4
0
0
0
K
تصویر نماد پکرمان

پکرمان

|مجاز
گروه صنعتی بارز|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/43%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/05%
حجم معاملات
5
0
4
0
2
0
/
4
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  1
  0
  /
  6
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  1/42
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت40,500پایین ترین قیمت39,200

  بازده ماهانه

  پکرمانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  12,491,458,460ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

پکرمان
 • ارزش بازار
  100/81 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  7
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  12/49 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  166/21 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/33
41,870بازه قیمت روز37,890
21/61 B
حقیقی
9/12 B
44/96 M
حقوقی
12/54 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
28/95
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/01 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,526,500,000
 • درصد شناور
  %12/22
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/2
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع50/27%شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی -سهامی عام -31/78%صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه3/24%شرکت مکین -سهامی خاص -2/49%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد