پکرمان

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/13%
حجم
1
0
3
0
5
0
/
8
0
9
0
K
0

پکرمان

|مجاز
گروه صنعتی بارز|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/13%
حجم
1
0
3
0
5
0
/
8
0
9
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  0
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -2/88
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+10/7%
  • صنعت+10/4%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت30,330پایین ترین قیمت29,440

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۳۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 76/00 T
 • تعداد معاملات
  7
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -2/26 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 99/63 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/59
31,620بازه قیمت روز28,620
1/79 B
حقیقی
4/05 B
2/26 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
32/59
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/01 M
 • تعداد سهام2,526,500,000
 • سهام شناور
  12/20 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه23/93
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع50/27%شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی-سهامی عام-31/78%صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه3/24%شرکت مکین -سهامی خاص -2/48%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پلولهپلوله
43,200-1/84
7/24 B
9/72 T
4/17%
-3/33 B
0/6-
پکویرپکویر
6,710-2/05
14/85 B
43/88 T
18/82%
-7/05 B
0/43-
پشاهنپشاهن
129,8006/05
446/12 M
7/83 T
3/36%
0/00
1/67-
پاساپاسا
17,4601/04
10/18 B
33/17 T
14/22%
-4/46 B
0/62-
پلاستپلاست
13,430-1/48
8/87 B
6/71 T
2/88%
0/00
1/35-
پتایرپتایر
2,4051/55
17/14 B
31/27 T
13/4%
0/00
1/31-
پلاسکپلاسک
6,190-1/28
21/23 B
9/04 T
3/88%
5/41 B
0/86-
پسهندپسهند
57,330-0/44
3/59 B
20/07 T
8/6%
-325/93 M
1/1-
پدرخشپدرخش
10,7604/16
29/71 B
5/38 T
2/31%
-1/67 B
1/14-
پیزدپیزد
13,010-1/37
12/27 B
26/54 T
11/38%
-3/68 B
1/83-
پارتاپارتا
6,390-1/23
6/83 B
39/62 T
16/99%
-3/12 B
0/41-