وبانک

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/52%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/81%
حجم
7
0
/
7
0
4
0
M
0

وبانک

|مجاز
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/52%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/81%
حجم
7
0
/
7
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  7
  0
  /
  6
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  62/08
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+7/8%
  • صنعت+9/2%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,170پایین ترین قیمت9,890

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 272/50 T
 • تعداد معاملات
  7
  0
  8
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/03%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 12/55 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 362/74 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/58
10,610بازه قیمت روز9,230
66/74 B
حقیقی
54/19 B
10/83 B
حقوقی
23/38 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
4/33
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 9/29 M
 • تعداد سهام27,250,000,000
 • سهام شناور
  19/83 %
نسبت‌های مالی
 • P/E4/7
 • P/Eگروه9/24
 • EPS2,166
 • P/S
  4/55
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 6/17 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 8/05 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 17/30 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 59/86 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 92/20 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 203/30 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک ملی ایران63/94%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ10/22%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران2/81%IFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی توسعه مل2/07%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  IFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی توسعه مل
  565/84 M
  34/94 K

نمادهای هم گروه (شرکتهای چند رشته ای صنعتی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وغدیروغدیر
20,830-0/53
73/13 B
1499/76 T
23/84%
-27/47 B
0/646/63
وامیدوامید
13,940-0/14
5/82 B
1351/90 T
21/49%
-2/55 B
0/387/37
وصندوقوصندوق
15,800-0/76
17/23 B
644/17 T
10/24%
-3/17 B
0/656/26
سینا
س
1,0000
0/00
1/90 T
0/03%---
شستاشستا
1,3290/76
463/80 B
2174/26 T
34/56%
85/72 B
1/767/37
تدبیر
ت
1,0000
0/00
71/00 T
1/13%---
وکغدیروکغدیر
14,290-0/07
70/69 B
548/24 T
8/71%
-43/50 B
1/46-