وبانک

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/39%
حجم
5
0
/
8
0
7
0
M
0

وبانک

|مجاز
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/39%
حجم
5
0
/
8
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  9
  0
  /
  4
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -31/04
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+2/8%
  • صنعت-0/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,250پایین ترین قیمت10,020

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 277/13 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  0
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -9/00 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 94/22 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/47
11,020بازه قیمت روز9,580
13/19 B
حقیقی
26/56 B
69/51 B
حقوقی
56/14 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
4/49
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 9/29 M
 • تعداد سهام27,250,000,000
 • سهام شناور
  19/83 %
نسبت‌های مالی
 • P/E4/67
 • P/Eگروه9/24
 • EPS2,166
 • P/S
  4/53
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک ملی ایران63/94%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ10/22%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران2/81%IFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی توسعه مل2/07%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  IFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی توسعه مل
  566/54 M
  502/25 K

نمادهای هم گروه (شرکتهای چند رشته ای صنعتی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وغدیروغدیر
20,5900/05
61/39 B
1482/48 T
24%
-16/13 B
0/636/6
وامیدوامید
13,860-1/51
19/15 B
1344/14 T
21/76%
-15/66 B
0/127/32
وصندوقوصندوق
15,640-0/38
15/91 B
637/64 T
10/32%
-8/48 B
0/126/22
سینا
س
1,0000
0/00
1/90 T
0/03%---
شستاشستا
1,289-1/82
185/51 B
2108/82 T
34/13%
2/22 B
1/037/17
تدبیر
ت
1,0000
0/00
71/00 T
1/15%---
وکغدیروکغدیر
13,870-2/87
66/28 B
532/12 T
8/61%
-38/64 B
0/62-