وبانک
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/59%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
2
0
/
6
0
9
0
M
تصویر نماد وبانک

وبانک

|مجاز
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/59%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
2
0
/
6
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  7
  0
  /
  3
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,260پایین ترین قیمت10,080

  بازده ماهانه

  وبانکصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -13,163,325,480ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وبانک
 • ارزش بازار
  277/13 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  4
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -13/16 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  114/95 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/72
10,880بازه قیمت روز9,460
8/05 B
حقیقی
21/21 B
19/32 B
حقوقی
6/16 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
4/24
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  10/90 Mسهم
 • تعداد سهام
  27,250,000,000
 • درصد شناور
  %19/78
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/27
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک ملی ایران63/94%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ10/22%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران2/81%IFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی توسعه مل2/16%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد